לכל הקוראים, לכל הכותבים,

לכל הקוראים, לכל הכותבים,

לכל הקוראים שאינם כותבים, לכל הכותבים שאינם קוראים, ולכל מי שנתקל בשורה הזו - שתתחיל לו מחר שנה טובה, ובאותו השוונג - שגם יהיה לו גמר חתימה טובה! על הלולב שצריך לנענע - עזרא עוד ידבר כשיגיע הזמן. ורק טוב, וגם אור במידה הנחוצה, ובעיקר הרבה בריאות. כל השאר, סביר שכבר יסתדר מעצמו. ערה"ש תשס"ב.
 
למעלה