לי את אהובה...

לי את אהובה זהו ריקוד...

בן שנה וחצי והיו כמה הרקדות נוסטלגייה שבהם הריקוד נרקד. כמו בכפר המכבייה...מדוע
 
למעלה