לטבעוניות/ם שביניכן/ם

לטבעוניות/ם שביניכן/ם

מצורפת: כתבה מאד מעניינת על הקשר בין מדיניות החוץ של ארה"ב בשנים האחרונות לבין התנועה העולמית לזכויות בעלי-חיים.
 
למעלה