להתעורר לרגע-לקרוא על הנגע

להתעורר לרגע-לקרוא על הנגע

נ ג ע
הגיעו אלינו ימים נגועים
נגועים ובמחלות ותחלואים
הם ארוכים מהרגיל קשים ומקשים
הגיע זמן שהם יפנו את הדרך לימים אחרים
ימים רגועים ומאירי פנים.
שלא יהיה רגע עצוב
שהנגע יהיה לליטוף של אהובים ואוהבים
שניגע רק בפרחים ולא ברוחות רפאים
שיהיה לנו עוגן איתן ולא קנה רצוץ ..
רגע יש טלפון המודיע על רגיעה
עם מסר על רוגע...
 
למעלה