להנהלת הפורומאים יש לי בעיה.

להנהלת הפורומאים יש לי בעיה.

לפעמיים שאני רושם באיזה פורום יוצא לי לבסוף ההודעה הזאת: (ההודעה תיהיה בתגובה הבאה כדי לא להרוס את זאת)
 
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 
עכשיו ההודעה הזאת קורת רק...

רק שאני מגיב לטופיק ולא פותח הודעה חדשה. למשל מישהו פתח טופיק אני מגיב זה קורה , אני מגיב שוב זה לא קורה. זה באג או משהו?
 
למעלה