להאפקידו ולה טודו

להאפקידו ולה טודו

הפקידו חביבי, אולי תפסיק להשמיץ אמנויות לחימה אחרות? השמצה היא לא הדרך. תכתוב דברי טעם אם יש לך, הומור גם לא יזיק. אבל בבקשה ממך אל תשרה אוירה שלילית כאן. אנא כתוב כאן את התיחסותך.
 
למעלה