לבדוק את מערכת החשמל בזירת רצח...

פלאיועץ

New member
לבדוק את מערכת החשמל בזירת רצח...

אם אין הארקה תקינה אז צריך להוסיף את שר החשמל לתביעה הפלילית
 
למעלה