"לא פורסם"

"לא פורסם"

ציטוט מפס"ד: "אשר לחומרת העונש, כידוע, אין בית-משפט זה נוהג ליתן רשות ערעור, כאשר הבקשה מתייחסת לחומרת העונש שנגזר (ראו רע"פ 1174/97 עזרא רפאלי נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). " והכיצד נראה, אם פסק הדין המוזכר לא פורסם?
 
למעלה