לאיתור קרנות פנסיה וחברות ביטוח -רשימה של הגולש בן

לאיתור קרנות פנסיה וחברות ביטוח -רשימה של הגולש בן


חברות ביטוח
http://www.igudbit.org.il/Index.asp?CategoryID=107
איילון
ביטוח חקלאי
ביטוח ישיר
דקלה
הכשרה חברה לביטוח
הפניקס
הראל
כלל
מגדל
מנורה מבטחים
שומרה
שלמה חברה לביטוח
קרנות הפנסיה
מיטבית: לקרן 285 אלף עמיתים פעילים והיא מחזיקה ב־18% מהשוק. הקרן נוצרה מאיחוד של קרן הפנסיה ההסתדרותית מיטבית שנוהלה במסגרת קרנות קג״מ עם קרן הפנסיה עתודות בבעלות משותפת של כלל, בנק הפועלים, מבטח שמיר וביטוח חקלאי.
מבטחים החדשה: 460 אלף עמיתים ו־37% נתח שוק. הגדולה בקרנות הפנסיה. נרכשה ב־2004 מידי ההסתדרות על ידי חברת הביטוח מנורה.
מקפת החדשה: 600 אלף עמיתים פעילים ו־24% נתח שוק: נוצרה ממיזוג של ארבע קרנות פנסיה ובמרכזה קרן הפנסיה ההסתדרותית לשעבר מקפת. לקרן מוזגו גם קרנות הפנסיה החדשות תאוצה יוזמה ותנופה.
הראל גלעד: 266 אלף עמיתים פעילים ו־17% נתח שוק. הוקמה במיזוג נתיבות, עתידית אישית, עדי והראל פנסיה. למרות היותה קרן פנסיה חדשה יחסית, נהנית הראל גלעד מצמיחה מהירה יחסית בשוק.
1 מבטחים החדשה 56249.54
2 מקפת אישית 37295.26
3 מיטבית – עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית 28055.2
4 הראל גילעד פנסיה 22544.42
5 הפניקס פנסיה מקיפה 7480.91
6 הראל מנוף פנסיה 1771.75
7 איילון-פיסגה קרן פנסיה 1478.96
8 מיטב דש פנסיה מקיפה 1010.87
9 מגן זהב 671.93
10 אקסלנס נשואה פנסיה 287.84
11 הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 249.13
12 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 209.14
13 דש מנהלים 151.02
14 אקסלנס נשואה פנסיה חסכון 126.81
15 איילון פיסגה מנהלים
 
למעלה