כתיבת path לקטגוריה

כתיבת path לקטגוריה

אני מנסה לכתוב את הpath לקטגוריה בטבלה יש שם קטגורית, שם האב ושם אב עיקרי, כך שניתן לראות את כל הבנים של אותו אב עיקרי הבעיה שאני מציגה את הpath ככה
set rscat=db.execute("select * from faqcategory where mainparent=" & rsfaq("catcode") & " order by parent") while not rscat.eof%> /<%=rscat("name")%> <%rscat.movenext wend %>​
ובכל קטגוריה של אב עיקרי, יראו בדיוק אותו path ולא רק עד הקטגוריה המבוקשת למשל אב עיקרי מזון בנים בשר/בקר/המבוורגר/קטן הכתובת שתמיד תראה מזון/בשר/בקר/המבורגר/קטן גם אם אני רוצה להציג הדרך להגיע להמבורגר וגם לקטן...... מקווה שאני מספיק מובנת תודה מראש נורית
 
למעלה