כן. צודקת. כנראה שזה מה שאנחנו נעשה באמת... תודה

למעלה