כל העולם כולו ....

כל העולם כולו .... ../images/Emo63.gif

"ענה ואמר :הראש השנה שלי הוא חידוש גדול , והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי , רק ה´ יתברך נתן לי זאת במתנה , שאני יודע מהו ראש השנה . לא מבעיא אתם כולכם , בוודאי תלויין בראש השנה שלי , אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי." חיי מוהר"ן ת"ה.
 
למעלה