כל המצוות שמקיימים כל השנה

כל מצוות עשה שמקיימים כל השנה:
1.מצוות ציצית
2.תפילין של יד
3.תפילין של ראש
4.קריאת שמע שחרית
5.קריאת שמע ערבית
6.מצוות תפילה
7.ללמוד תורה
8.לשמוע בקול חכמים
9.ברכת המזון
10.לשמור שבת
11.לקדש בליל שבת
12.להבדיל במוצאי שבת
13.לחזור בתשובה על חטאים
14.ברכת כהנים
15.לתקוע בשופר בראש השנה
16.ספירת העומר
17.נטילת לולב
18.לשבת בסוכה
19.לשבות ביום ראשון של פסח
20.לשבות ביום שביעי של פסח
21.לשבות בראש השנה
22.לשמוח בחגים
23.להתענות ביום הכיפורים
24.לשבות ביום הכיפורים
25.לשבות בחג השבועות
26.לשבות ביום שמיני עצרת
27.לשבות ביום ראשון של סוכות
28.אכילת מצה בליל הסדר
29.להשבית את החמץ מביתנו
30.לספר ביציאת מצרים בפסח
31.להאמין באלוהים
32.להתיירא מאלוהים


עבירות שיש לשומרי תורה ומצוות:
1.לא להסתכל על נשים
2.לא לחשוב על נשים
3.לא להוציא זרע לבטלה
4.לא לדבר לשון הרע
5.לא לשמוע לשון הרע
 
כל מצוות התורה שמקיימים כל השנה
כל מצוות עשה שמקיימים כל השנה:
1.מצוות ציצית
2.תפילין של יד
3.תפילין של ראש
4.קריאת שמע שחרית
5.קריאת שמע ערבית
6.מצוות תפילה
7.ללמוד תורה
8.לשמוע בקול חכמים
9.ברכת המזון
10.לשמור שבת
11.לקדש בליל שבת
12.להבדיל במוצאי שבת
13.לחזור בתשובה על חטאים
14.ברכת כהנים
15.לתקוע בשופר בראש השנה
16.ספירת העומר
17.נטילת לולב
18.לשבת בסוכה
19.לשבות ביום ראשון של פסח
20.לשבות ביום שביעי של פסח
21.לשבות בראש השנה
22.לשמוח בחגים
23.להתענות ביום הכיפורים
24.לשבות ביום הכיפורים
25.לשבות בחג השבועות
26.לשבות ביום שמיני עצרת
27.לשבות ביום ראשון של סוכות
28.אכילת מצה בליל הסדר
29.להשבית את החמץ מביתנו
30.לספר ביציאת מצרים בפסח
31.להאמין באלוהים
32.להתיירא מאלוהים
33.ללכת בדרכיו
עבירות שיש לשומרי תורהומצוות:
1.לא להסתכל על נשים
2.לא לחשוב על נשים
3.לא להוציא זרע לבטלה
4.לא לדבר לשון הרע
5.לא לשמוע לשון הרע
 
למעלה