כלב בחוף הילטון בת"א......

Jazzphoto

New member
רואים שאתה מרחבי הלב ../images/Emo8.gif

יש כאלה המקצצים בתמונה,עד שכמעט לא נשאר דבר לזהות בה, ולעומת זאת:אתה כללת בתמונה כל מיני דברים נוספים שבכלל לא אמורים להיות בה ופשוט מפריעים - כל המוסיף הריהו גורע - כלל אצבע מצויין, במיוחד בצילום: קו האופק העליון - או קו הסלעים העליון, למשל,מ י ו ת ר כל החלק הקדמי של החוף,למשל,מ י ו ת ר כנ"ל לגבי חלקים משמאל ומימין .... (הבנת את הרעיון?) הכלב מרוחק מדי, אינו יוצר קשר עין איתך,לא רואים את עיניו או פניו, ובתמונה אפילו לא רואים לאן ועם מה\מי יוצר אותו. בקיצור:תמונה שהוחמצה,לדעתי, אלא אם כן יש לך עוד תמונה ,נוספת ואחרת, מהנושא הנ"ל. ו...
על הפירוט,אבל לא יכולתי כבר להתאפק
 
למעלה