כיצד מאחדים בין סרטים?

oferbr

New member
בתוכנת TMPGEnc

FILE MPEG Tools Merge & Cut Add ותוסיף את החלק הראשון עוד הפעםAdd ותוסיף חלק שני ב Output תן שם לקובץ המוגמר באפשרות Type בחר את האופציה MPEG-1 Video-CD . ולחץעל Run
 
למעלה