כט' בנובמבר

כט' בנובמבר

שלום אתודוס. יא לו סה קה פאסו לה דאתה אמה מיז'ור תאדרה דה נונקה נו. כט' נוב'מבר מי אי נוב'יסיינתוס קוארראנתה אי סייתה קאיו אן דיאה דה שבת. יו אסתאב'ה אן כפר יהושע קון גרופו דה ניניוס אי ניניאס קה מוס ארקוז'רון דה דיפ'רנתס מושבים אן אונה "חברת נוער" קואתרו מזס אנתס. אונאס קואנתאס סמאנאס דספואס קה אריב'ימוס מוס פרומתיירון קה מוס ב'אן אתומאר א אונה אקסקורסיון (טיול) אל מוחרקה אל לה מונתאניה דה כרמל. זה נדחה אונאס קואנתאס ב'זס אסתה קה אן פ'ין מוס סאליו אן אסתה שבת. מוס אקאב'ידארון, אנתס קה סאלימוס, קה אוי איי סכנה קה לוס אראבוס ב'אן א פ'אזר פרובלמוס קונתרה לוס דז'ידיוס פורקה אן לאס נאסיונס אונידאס ב'אן א דצ'ידר סי ב'אן אצ'תאר דה דספארתיר לה ארץ ישראל אנתרה לוס דז'ידיוס אי לוס אראבוס. מוזותרוס, א לו מאנקו יו, יה סינתימוס און פוקו א לו קה אסתה פאסאנדו קון אסתה קסתיון דה לה "חלוקה" אמה נו דימוס מוצ'ה אנפורתאנתה. מוזותרוס אסתאב'אמוס אוקופאדוס קול לאס "פרובלמאס" מואסתראס. מיראנדו קאדה אונו אי אונה קן אס לה מס ארמוזה ניניה קה ב'אלה "אמפסאר" קון אייה אי פרקוראר דה אפ'ראר לה מיז'ור פוזיסיון אן לה חברה. סאלימוס תנפראנו לה מאניאנה, אי נו סקרה דיזיר קה מוס חואמוס א פייה, אי קאמינאנדו אי קאנתאנדו אריב'ימוס אל מוחרקה. איי מוס קונסולימוס דה לה פאנורמה אי לאס ב'יסתאס אי לה אקלסיה על נומברה דה אליהו הנביא. לוס "גרגוס" קה אסתאבאמוס איי פ'אבלימוס קון לוס פאפאס אן גרגו אי "השווצנו" קה סאב'מוס לה לינגוא. דספואס ב'ימוס אל סתאתו דה אליהו אי קונתינימוס אל קאמינו. אריב'ימוס אן דלית אל כרמל אי לוס דרוזס מוס אמפרסארון מוצ'ו דה ב'רלוס קה סון "בלנקוס" אי לאס ניניאס מאס ארמוזאס דה לוס ארבוס. מוס אספליקארון אלוס דרוזס אן קורתו דאונדה ב'יינן אי לה איסתוריה. אי אנסינה פאסימוס א עוספיה אי דה איי אבאשימוס א לה דירקסיון דה קיבוץ יגור פארה תומר אוטובוס א קאזה. קואנו אריב'ימוס אל לסתאסיון מאחסוס דאיינדה אן דיאה פור אל אספאנתו. אמה קה, תניאמוס אונה אמיגה קה ארה רליז'וזה אי נו אצ'תו דה אסוב'יר אל אותובוס אנתס קה סאלגה לה שבת. לוס מדריכים פרקורארון דה אספליקארלה קה אס סכנה קדאר אן אסתה דיאה אלה סקורידה מה אייה נו קריאה סינתיר. (אסתה ניניה אס פישין מי מוז'ר). נו אב'יאה רמדיו אי אספרימוס אסתה קה לה סיניורה מוס דיו לה פרמיסיון פארה תורנאר.אריב'ימוס, קומו סה דיזה, קאנסוס אמה קונתנתס, קה קאנסוס, קאנסוס מוארתוס. יו מלאב'י אי קומי אלגונה קוזיקה אי מאצ'י אדורמיר. יא מדמאנדארון אן לפ'אמיה קה מוראב'ה אנדאיוס סי נו קרו סינתיר אל רדיו לה ב'ותאסיון דה לאס נ.א. יו פרפ'רי אצ'אר א דורמיר. דה לקאנסריה מדורמי אל פונתו. אן סופיתו מאספרתי דה דובארה דה תאנבורס אי תרומפתאס אי בוזס דה ג'נתה. פאסארון פוקאס סגונדאס אסתה קה אנתנדי לו קה אקונתסה. מה ב'יסתי פרסתו פרסתו אי סאלי אחוארה פארה פ'ייסתאר קון תודוס לה דיצ'יסיון דה "החלוקה". אל פרוקסימו דיאה יה סינתימוס קה אותובוס קה סאליו דה נתניה א ירושלים לו אתאקארון לוס אראבוס אן יהוד אי מאתארון אונו דה לוס פאסאנג'רוס. אנסינה אנפסארון לוס "קואדרוס פרתוס" אלוס ג'ורנאלס קון לוס נומברס דה לוס מאתאדוס. לוס אניוס פאסארון, לא גרה אי לה עליה גראנדה אי להתישבות אן תודודו אל פאיז. אי און בואן דיאה און פוקו אנתס דה יום העצמעות מאנב'תארון א לסקולה דה מיס פ'יז'וס פארה קונתאר אונדה אסתאב'ה יו אל תיימפו דה כט' נובמבר אי אל דיאה קה בן גוריון דקלארו לא פ'ומדאסיון דאל אסתאדו דה ישראל. קון מי אסתאב'ה אותרה אונה פרסונה קונוסידה, קה ארה שופ'ר דה אגד אן נתניה, מה נונקה נו אוב'ו לאוקזיון דה אב'לאר קון אל. יו קונתי פרימו לו קה פאסי יו אי דספואס אסתה שופ'ר. אל מוס קונתו אונה מוצ'ו אנתרסאדה איסתוריה. אמה לו קה מאמפרסיו מאס דה תודו ארה קואדו קונתו קה אל ארה אל שופ'ר דאל אותובוס קה סה אתאקו אקיל דיאה אן יהוד אל קאמינו א ירושלים!!!
 

Sarika

New member
../images/Emo51.gif טרינדאפילו, מי גוסטו מונג'ו

לאס ממוריאס טויאס די כ"ט בנובמבר. חתיכת היסטוריה - נהנתי לקרוא.
 

רותי ב.

New member
און פדאסו דה לה יסטוריה ציוניסטה.

אי לו קונטאטס מוי אינטרסאנטה. מונצ'אס גראסיאס פור ספארטר קון מוזוס אסטאס ממוריאס.
 

may55

New member
טריאנדפילו

לאס ממוריאס טויאס דה כ"ט בנובמבר אסטאן אינטראסנטאס סיפרתה מאוד אמיתי כי מחשבות הצעירים אינן נתונות לדברים החשובים הקורים באיזור טיילתם למרות המצב אף באזורים מסוכנים .. החלק של השמחה בעקבות האו"ם והתקפות הערבים על יישובים ורכבים ולא יאומן שאנו עדיין במצב של טרור וכול הכבוד על הסיפור ההיסטורי מרגש
 
תודה לכל המודים

אני רואה בזה עידוד ואתם עלולים להצטער כי אני עשוי להפגיז אותכם בעוד זיכרונות כאלה! העיקר לא לפחד כלל.
 

מואיס

New member
גראסיאס טריאנדפילו מוי אנטריסאנטי

לו סקריביטיס. אין איסטי לוגאר, כפר יהושוע, אי און סטאנסיון די איל טרין חיג'אזי, קי לו פראגוארון לוס טורקוס אנטיס מס די סיין אניוס, מוזוטרוס לו יאמאמוס "רכבת העמק". אנטיס אונה סימאנה סטוב'י אייה פארה מיזוראר לה סטאנסיון. קירין רינוב'רואר לה סטאנסיון אי לה לינייה די טריין
 
מאנתרסה דה סב'ר מואיס

סי אז סריו קה איי פלאנוס דה אב'ריר לה ליניה דה "רכבת העמק?". יא לו סינתי אונה ב'ס אנתס אי מה פארסיו קה אז שאקאס. אל תיימפו מיאו איי אל תרנו קאמינאב'ה אי מאקודרו קה אל מנהל דה לסתאסיון ארה אראבו אי מורב'ה איי קון סו פ'אמיה. דאתראס דלה סתאסיון איי (אב'ייה) אונה מונתאניקה (תל) קה לה ליאמאב'אמוס "חירבה" פורקה קונתניה חרסים עתיקים אי מוצ'ו קאל אי ב'אליה פארה אדוב'אר לה תיירה אי פארה מתר דאבאשו דאל בטון. היו זמנים.
 

מואיס

New member
סי טריאנדפילו. יא איס ב'ירדה

לאס סטאסיוניס לאס ב'אן רינוב'אר פור סיגורו, אי לה ליניה טאמביין. אי תקציב, אי קיטארון מיכרז פור איל תכנון. אנטיס קואנטוס דיאס אב'יאה אונה הפגנה אין קיבוץ יגור פור קי לה ליניה דיל תרנו איסטה פאסאנדו אין איל מידיו דיל קיבוץ
 

etica

New member
הסטוריה מהלכת

על שתיים מרגש ומעניין תמיד לשמוע על העבר בשנים של תקומת ארצינו הקטנטונת. מאקודרי דל להסטוריה דה מיפדרה קואנדו אריב'ו הפלסטינה קון עליית הנוער אי אל קונטאב'ה פור אל "חברת הנוער" אי קה אספרו 4 מסס אן חיפה פין קה ב'יניירון גרופו מואב'ו קון ניניוס דל סויו אדה (מאותו הגיל), פרה אזר גרופו, אי לוס אמביירון על קיבוץ אפיקים היה לוס אמבזארון לה לינגואה אי און פוקו דה ציונות אי הלב'וראר אן אל חקלאות.
 

Sarika

New member
אס מוי אינטרסאנטי אה מלדאר לאס

ציקאס 'סטוריאס די לוס פרימוס אניוס די מואסטרו פאיס
, אה מי מי אגראדה מונג'ו.
 

יפיקה

New member
אוטרה אסטוריה מס

אסטו דל טרנו מאקורדי דלוקמקונטו מפאפא, אונוס קואנטוס אניוס אנטס דל 47 וינו מפאפא הכי הויזיטר אלאס ארמאנס סוייאס ואריבו הכי קון אל טרנו דלטורקיה אל טרנו לוטומו מפרסה אן לה סוריה אן חלב אי פסו פור לבנון אי אנטרו הישראל דרך ראש הנקרה, און דיאה אסטובו פסיאנדו אלדו דה לה מר אן תל-אביב אי און ארבו לדישו ון יו סו אנדיבינו לטומו לה מנו אי לדישו כנו סוא אקידר הכי וה אטורנר הלה טורקיה אי דספואס דה כואנטוס אניוס וה אטורנר כון מס 2 פרסונס, אי אסי פואה טורנו אלה טורקיה כונוסיו המי מאמא נסיו מארמנו אי ויניירון הביביר הכי.
 

רותי ב.

New member
אי מי נונה

טניאה קונטאנדו קה טומו אונה ב'ז אסטה טרנו, אמה נו סה מאס דטליוס פור אסטה ב'יאז' קה איזו.
 
למעלה