כדאי לעצור אזרחים ישראלים בחו"ל. אפשר לקבל תמורת שחרורם

למעלה