יש לי סעיף 14 בחוזה העבודה

arn1956

Member
נניח שאני מתכוון להתפטר ואני מתפטר לא בגלל איזו עברה או מעילה או כל דבר אחר.
כמו כן אני נותן הודעה מוקדמת בהתאם למה שאומר החוק ועוזב את העבודה בצורה מסודרת.
כמו כן אני לא מתכוון לגעת בכספים שנמצאים בקרן הפנסיה שלי עד לרגע שאגיע לפנסיה.
האם החברה שבה אני עובד יכולה לקחת את רכיב הפיצויים מהפנסיה שלי או שאסור לה לנגוע בכל מה שהפרישה לפנסיה שלי?
 

GoldenEyes

Well-known member
נניח שאני מתכוון להתפטר ואני מתפטר לא בגלל איזו עברה או מעילה או כל דבר אחר.
כמו כן אני נותן הודעה מוקדמת בהתאם למה שאומר החוק ועוזב את העבודה בצורה מסודרת.
כמו כן אני לא מתכוון לגעת בכספים שנמצאים בקרן הפנסיה שלי עד לרגע שאגיע לפנסיה.
האם החברה שבה אני עובד יכולה לקחת את רכיב הפיצויים מהפנסיה שלי או שאסור לה לנגוע בכל מה שהפרישה לפנסיה שלי?
החברה אינה יכולה לגעת במה שהפרישה לך
  • בנוסף תחולת סעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופה גם במקרה שהתפטר, ללא קשר לנסיבות (למעט במקרים של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד) ואף אם לא השלים שנת עבודה מלאה.
 
מכח סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, מדובר בסכומים משוריינים, וההגבלות על מעסיק במשיכת הכסף חזרה קשות - בינהן, ככלל, רק אם אין לך סעיף 14; אם המעסיק כתב מפורשות בחוזה העבודה שהוא רשאי לעשות זאת; מכח פסק דין; רק בארבעת החודשים העוקבים למועד סיום עבודתך בפועל.
 

arn1956

Member
לא הבנתי:
אם יש לי סעיף 14 והמעסיק כתב בחוזה שהוא ראשי למשוך את הפיצויים:
אז הוא ראשי למשוך פיצויים רק של 4 חודשים אחרונים? הוא לא ראשי למשוך פיצויים כלל? הוא ראשי למשוך את כל הפיצויים? זו סתירה בחוזה ההעסקה?
 
למעלה