יש אנשים ויש אנשים

יש אנשים ויש אנשים

יש אנשים שלעזור להם זה-חסד, יש אנשים שלא לעזור להם זה-חסד, ויש אנשים שעושים לך חסד שנותנים לך לעזור להם. יש אנשים שערים לעשות-חסד, יש אנשים שמעוררים לעשות-חסד, ויש אנשים כשהם ישנים הם עושים חסד. יש אנשים שזה חסד להגיד להם-שלום, יש אנשים שהם עושים לך חסד כשהם אומרים לך-שלום, ויש אנשים שעושים לך חסד כשסוף סוף אומרים לך אז שלום. יש אנשים שזה אסון בשבילם לעשות חסד, יש אנשים שעושים חסד רק כשיש אסון, ויש אנשים שזה אסון כשהם עושים חסד. יש אנשים שאתה עושה חסד ואוכל אצלם, יש אנשים שאתה עושה להם חסד שהם אוכלים אצלך, ויש אנשים שאתה עושה להם חסד וזה אוכל אותם. יש אנשים שפשוט אינם רואים שצריך לעשות חסד, יש אנשים שרואים אותם תמיד עושים חסד, ויש אנשים שעושים חסד רק כשרואים אותם. יש אנשים שהולכים לעשות חסד, יש אנשים שהולכים ``ככה`` לחסד, ויש אנשים שהם חסד!
 
יש אנשים

שקוראים את ההודעה בחסד ויש אנשים שיעשו חסד אם לא יקראו אותה...
ויש אנשים שיגיבו ויעשו חסד ויש אנשים שיעשו חסד ולא יגיבו. יפה פנתר... אהבתי.
 
למעלה