ישראלה

מה זה עכשיו אני רואה שסיכמנו כבר

ביום רביעי בערב . אני לא מבין לא שלחת אליי את מה שהיית צריך ? למה זה לא הגיע ?!!??!!?
 
למעלה