ישעיהו ליבוביץ על דטרמיניזם ובחירה חופשית

ישעיהו ליבוביץ על דטרמיניזם ובחירה חופשית

לאלה שמתעניינים בנושא הדטרמינים והבחירה החופשית, אני מביא מספר קטעים שבהם ליבוביץ דן בנושא. לדעתי יש כאן דברים מאד מעניינים.

מתוך "מה שלמעלה ומה שלמטה" (דיאלוגים עם טוני לביא):

עמ' 125-126:
ליבוביץ: ...לעניין החופש: הנחה זו שהרצון הוא סיבת עצמו עדיין איננה מאפשרת לנו לקבוע, אם הוא חופשי או שאיננו חופשי, מכיוון שכאן אנחנו נכנסים לתחום המטאפיסי. דרושות כמה עשרות שנים כדי לחשוב על זה, ובלי להגיע למסקנה. אלו הן שאלות אונטולוגיות, האם העולם בכלל הוא כך ולא אחרת? מדוע יש משהו? יכול להיות שזה אחרת ושאין שום דבר.
לביא: על אותו משקל אני יכול לשאול אותך: איך אתה קובע שלרצון האדם אין מניע?
ליבוביץ: מפני שאין דבר שיכול לגרום לאדם לרצות, אם הוא איננו רוצה.
לביא: מנין לך? אם כן, כשם שאתה קובע הנחה זו על אף שאין לך הוכחה אובייקטיבית לזה, אף אני רשאי להניח שהרצון חופשי ממניע כלשהו.
ליבוביץ: חופשי ממה? מאילו מניעים?
לביא: קודם שתקשה עלי בהתנגדותך התקיפה להנחה שהרצון חופשי, תניח את דעתי אם תסביר את הנחתך ש"אין דבר שיכול לגרום לאדם לרצות". אני רשאי לטעון שגם הנחה זו חסרת ודאות.
ליבוביץ: ודאי שאתה יכול לטעון. אבל ההנחה הזו נובעת מתוך כך שאין אדם יכול לנמק את רצונו. ...דע לך ש'חופש' הוא מושג קשה מאוד-מאוד.
לביא: לעניות דעתי, אף אתה צריך להצטרף להנחה שהרצון הוא חופשי, מכיוון שמוסכם על שנינו שאין לו מניע מן המציאות, ולכן הוא גם אינו מתחשב במציאות.
ליבוביץ: האם אני אינני חלק של המציאות? ...מאחר שאתה וגם אני איננו יודעים מהו "חופשי", הרי שאין מובן למשפטים הללו.
לביא: ...רצוני אינו זקוק למניע ולכן הוא חופשי, הוא היוזם.
[...]
ליבוביץ: מאחר שאינני יודע מהו חופש הרצון, אינני יכול להשיב לך. הדבר הזה הוא בספק גדול מאוד-מאוד.

עמ' 171-176:
ליבוביץ: ...אשר לשאלת חופש הרצון, נחזור שוב אל משל 'חמור בורידן' שכתב בורידן, הפילוסוף הצרפתי מן המאה ה-15. החמור הרעב עומד, כאמור, בין שתי ערמות מספוא השוות לחלוטין בגודלן, בצורתן, בריחן וכו' וכו'. שתי הערמות מרוחקות ממנו במידה שווה, והשאלה היא: מה יהיה גורלו של חמור זה?
לביא: מכיוון שאין לחמור יכולת הכרעה, הוא ימות ברעב. לאדם לעומתו אין קושי, הוא יבחר באופן שרירותי ואינדיפרנטי באחת הערמות על פי הכרעתו הרצונית. במלים אחרות: הכרעתו של האדם אינה זקוקה לסיבה.
ליבוביץ: אני אומר שפירוש הדבר שאין רצון חופשי, האדם מוכרח לרצות. ניקח לדוגמה שופט שצריך לפסוק במשפט רצח. האם יש לשופט זכות (במובן העמוק ביותר) לשפוט את הרוצח? השופט יודע שהאיש רצח בזדון, ולפי החוק דינו מאסר עולם, ועם זאת הוא גם יודע שהרוצח לא היה יכול שלא לרצוח. השאלה שלי היא: האם השופט יכול לשפוט שלא למאסר עולם?
לביא: השופט התחייב בשבועתו לשפוט על פי החוק, לכן עליו להתאים את המקרה הזה לחוק, ולשפוט אותו לפיו.
ליבוביץ: האם השופט צריך לומר, שאם זה החוק, הוא אינו מוכן להיות שופט, הואיל והחוק הזה גורם עוול איום ונורא?
לביא: אם השופט מתנגד לחוק, עליו להתפטר מתפקידו. העובדה שהוא שופט מוכיחה שהוא מקבל עליו את ספר החוקים.
ליבוביץ: כמובן. ואולם השאלה שלי היא, אם הוא יכול לקבל עליו את החוק שמובחן כגורם עוול. אותו שופט צריך להיות מודע לכך שאסור לו להיות שופט מכיוון שהוא משוכנע שהרוצח לא היה יכול שלא להיות רוצח. תשובתי היא, שהוא כמובן יכול לשפוט אותו משני טעמים המשלימים זה את זה. אם יש דטרמיניזם, הרי שהוא קיים גם לגביו, לא רק לגבי הנאשם, ויש דבר עמוק יותר האומר, שאנחנו כבני אדם יכולים לשפוט אדם רק לפי מה שעשה מרצונו. השאלה אם הרצון הוא חופשי או איננו חופשי היא של אלוהים ולא לאדם.
[...]
לביא: ואולם אתה הרי טוען שהוא לא היה יכול לפעול אחרת. מדוע אפוא, הוא בר-עונשין, האם אין זה נימוק המחייב יחס סלחני?
ליבוביץ: שאלתך היא, אם אנו רשאים לדון אותו. התשובה היא, שבני אדם אכן יכולים לשפוט את האחר אך ורק אם מעשיו נעשו מרצונו, מה שמעבר לזה אינו בתחום האדם אלא של אלוהים. ייתכן שנדון את הרוצח לתלייה, אבל בעולם הבא הוא יהיה זכאי מכיוון שאלוהים יודע שאותו אדם לא היה יכול לפעול אחרת משפעל. על פי המשפט האלוהי אין לראות אותו רשע. ...בוודאי שמן הצד האלוהי כולם גזורים. מכל מקום, אנחנו דנים את האדם על פי מה שעשה מרצונו, לכן על שופט לברר אם הנתבע עשה את המעשה מרצונו או בשגגה.
לביא: בסופו של דבר, מבחינה הגיונית, איך אנו יכולים לשפוט אדם, אם אנחנו קובעים שהוא כפוף לרצונו ואינו יכול לפעול בניגוד לו? מן ההיבט האפיסטמולוגי אנחנו מודעים לכך שהאדם אינו יכול שלא לרצות את מה שהוא רוצה.
ליבוביץ: הבעיה הזו אינה קיימת בשבילי, היא מתחומו של אלוהים. אמת-המידה שעל-פיה אני דן אדם היא, אם עשה מה שעשה מרצונו. בשיחותינו הקודמות השתמשת ברעיון שרצונו של אדם הוא האדם, זו מהותו, ולכן אני דן אותו על פי רצונו. אם גזרת אלוהים היא שהוא יהיה אדם כזה ולא יכול להיות אחר, זה בתחום המשפט האלוהי.
לביא: ...האם אתה מסכים לתפישה הדטרמיניסטית שאם יש א' אז ב', ואם אין א' אז אין ב'?
ליבוביץ: זו אחת האנטינומיות שאין להן פתרון, ולכן אין לי עמדה נחרצת בנושא. קח את שתי הדמויות של הפילוסופיה החדשה הנחשבות לגדולות ביותר. שפינוזה שלל את הרעיון של חופש הרצון, ואילו קאנט קיבל אותו. ...אם נידרש לסוגיה זו אצל ההוגים הגדולים בעולמה של היהדות, הרמב"ם מקבל את רעיון חופש הרצון, וקרשקש אינו מקבל אותו.
[...]
לביא: מה יכול לטעון הפילוסוף הדוגל בדטרמיניזם של הרצון נגד עצם חווית היכולת של האדם לרצות דבר והיפוכו?
ליבוביץ: שהחוויה הזו מוטעית.
[...]
ליבוביץ: על כל פנים אנחנו שנינו, בשיחות שבינינו, צריכים להבחין בין שתי בעיות שונות. האחת: האם האדם פועל מתוך רצון או שהוא פועל מתוך ידע? והאחרת: האם הרצון חופשי? מצאתי בספרות החסידית שאחד מאבות החסידות מלפני מאתיים שנה אמר: ייתכן שהאדם הוא פושע על פי החוק, אבל הוא פטור מדיני שמים. משמעות הדברים, שאותו אדם היה מוכרח להיות פושע. ...אני אנסח זאת כך: מן השמים נגזר על האדם הזה להיות רשע, זאת אומרת, שבשמים הוא איננו רשע, ואולם בשבילנו הוא רשע, בגלל מצוות התורה. במלים אחרות, מעמדו בשמים אינו פוטר אותו מעונש על רשעותו בארץ.
לביא: ניסוח משכנע יותר הוא, שאם אנו יוצאים מנקודת הנחה שנגזר עליו משמים להיות רשע, על פי אותה אמת-מידה אנו רשאים לומר, שאף עלינו נגזר לראותו כרשע ולנהוג בו כברשע.
ליבוביץ: אתה יכול לומר זאת בצורה פשוטה יותר, מן העובדה שיש לנו סימוכין לכך מן התורה, התורה מצווה עלינו בפירוש לדון אותו כרשע. בערך כך אמר צדוק הכהן מלובלין לפני מאתיים שנה בקירוב. הוא אמר עוד, ששום אדם איננו רשאי לומר על עצמו שהוא מוכרח לעבור את העברה.
לביא: האם אינך רואה סתירה מסוימת בדבריו?
ליבוביץ: לא זו בלבד שאין סתירה, אלא שבדבריו אלו הוא משלים את הרעיון.
לביא: מצד אחד אני אכן רואה את דבריו כשני צדי מטבע אחד, מצד אחר, מבחינה מעשית-עובדתית, יש בהם סתירה. אם אדם מבין ותופס שנגזר עליו משמים להיות רשע, איך הוא יכול להתעלם מכך ולהצהיר על אחריותו למעשיו?
ליבוביץ: אין לו רשות לדעת את הדבר הזה. מנין הוא יודע?
לביא: הנה, הרב מלובלין אומר את הדברים הללו.
ליבוביץ: אין קשר בין אמירתו של הרב מלובלין ובין אחריותו של אדם על פשעיו. הרב מלובלין יודע שמן השמים גזרו על אדם להיות פושע, אבל הפושע עצמו איננו רשאי להסתמך על זה. האם יש לו קשר טלפוני עם אלוהים? מנין לו שנגזר עליו הרצון להיות פושע? לעומת זאת, את רצונו הוא יודע בוודאות שאין למעלה ממנה.
לביא: קצרה בינתי מלהבין מדוע אדם מאמין אינו ראשי להסתמך על דברי הרב. אינני חושב שרב רציני יאמר דבר בנושא עקרוני כזה כאשר הוא עצמו אינו משוכנע בו. אם הרב מלובלין אמר את הדבר הזה, נראה שהוא ידע זאת. זאת ועוד, אני חושב שיש לאדם הכרעות שהוא חש שהוא אנוס להן.
ליבוביץ: ובכן, הרב מלובלין יודע זאת מבחינה מטאפיסית. אדם יודע רק את רצונו ואיננו יודע את רצון האלוהים. שים לב, ההוכחה הטובה ביותר לכך שאין לאמירתו של הרב כל השלכה לגבי אחריותו של אדם למעשיו היא, שהוא עצמו, לגבי מעשיו שלו, לא ישתמש בזה ולא יאמר את הדבר הזה.
לביא: אם הוא עבר עברה, ואם נצא מהנחה שהרב יודע שנגזר עליו לחטוא, אני חושב שמבחינת התחושה הפנימית בידו לזכות את עצמו.
ליבוביץ: אתה טועה. הוא אינו רשאי לומר את הדבר הזה. מנין לו שנגזר עליו? המערכת הזו היא מערכת רעיונית מושלמת, אף על פי שאינני מקבל אותה. איך אדם יכול לדעת בוודאות שנגזר עליו להיות רשע?
[...]
לביא: איך יכולתי לרצות ב-א' אם רציתי באותה עת ב-ב'? אם נסכים להנחה שלך ייצא שלרצון האדם אין מהות...
ליבוביץ: המהות של אות
 
המשך

לביא: איך יכולתי לרצות ב-א' אם רציתי באותה עת ב-ב'? אם נסכים להנחה שלך ייצא שלרצון האדם אין מהות...
ליבוביץ: המהות של אותו אדם היא להיות צדיק, ושל אדם אחר להיות רשע.
לביא: מצד אחד אתה אומר שלפני האדם פתוחות האפשרויות להיות צדיק או רשע, ומצד אחר אתה קובע שלכל אדם יש מהות משלו. ובכן מה מהותו של רצון האדם כאשר הוא מסוגל להיות דבר והיפוכו?
ליבוביץ: הנה לפניך דוגמה שכיחה מאד בחיים. אדם היה בנעוריו סוציאליסט ואחר-כך נעשה פאשיסט. קודם הוא רצה במשטר חברתי כזה ועכשיו בכזה. משמעות הדבר, שמהותו של אדם היא לרצות בעת מסוימת כך ובעת אחרת כך.

מתוך 'על עולם ומלואו' עמ' 145:
אפשר להציג זאת כך. לפני שופט, שהוא מבחינת השקפתו הפילוסופית דטרמיניסט קיצון, מובא פושע וברור לו שפושע זה לא יכול היה שלא להיות פושע. האם הוא יכול לשפוט אותו או לא, מבחינת הכרתו הפנימית? אני סבור שכן. ואפשר לנמק זאת בשני אופנים שהם שונים זה מזה, אבל גם משלימים זה את זה: לא ייתכן דטרמיניזם למחצה. אם אני אומר שפושע זה לא יכול היה שלא להיות פושע, אינני יכול שלא לחייב אותו על פי החוק. אפשר להסתכל על כך בצורה אחרת - וכאן באמת לא ברור לי אם צורה זו משלימה את הראשונה או שהיא שונה לגמרי - ולומר שהשופט אומר: הבעיה העצומה של חופש-הבחירה איננה עומדת לשיפוטי. אני כשופט נתמניתי על-מנת שאשפוט בני אדם בהתאם למה שעשו מ ר צ ו נ ם. אם המומחה יגיד לי שאדם זה אינו שפוי בדעתו ואין מושג הרצון חל עליו, אז הוא כמובן פטור ואדון אותו להיות סגור בבית משוגעים, אבל אם עשה מה שעשה מרצונו, אז השאלה האם הרצון חופשי או לא אינה עומדת כלל לשיפוטי. אם עשה אדם משהו מרצונו, הוא אחראי על כך לפני השופט.
 
ועוד קצת

מתוך "מה שלמעלה ומה שלמטה" עמ' 187-190:

ליבוביץ: טענת הדטרמיניסט היא רצינית מאוד, הוא טוען שאינו יכול לחשוב על דבר שאין לו סיבה. זו מן הבעיות המטאפיסיות שאין להן פתרון סופי. הנה השופט שהוא דטרמיניסט מוחלט אינו מתחשב בעמדתו בנושא זה ומטיל על הפושע את האחריות למעשיו. הוא דן אותו בלי להעלות את השאלה, אם הרצון חופשי או לא. מכל מקום, אני חושב שעכשיו אנחנו מתקרבים להבנת הסוגיה. שאלת חופש הרצון היא שאלה מטאפיסית מובהקת, ועליה איננו בונים את השאלה שלנו. אנחנו דנים את האדם על פי מה שעשה מרצונו, כי אין לנו אפשרות לגישה אחרת. השקפה פילוסופית היא בקטיגוריה אחרת, כשם שאדם דתי מאמין באלוהים, כן הדטרמיניסט מאמין בסיבתיות.
...לבעיה המטאפיסית אין פתרון אובייקטיבי. אבל אני מודע לכך שאני פועל מרצוני בין שהוא חופשי ובין שאינו חופשי...
לביא: בהגנה שלך על הדטרמיניסטים אתה מאפשר להם לטעון טענות חסרות כל תימוכין רציונליים. על סמך איזו תפיסה או נימוק - בלתי אמצעי - הוא יכול לקבוע שיש סיבה מחוץ לרצון ושהיא מתנה אותו?
ליבוביץ: הוא אומר שהוא אינו יכול לחשוב אחרת.
לביא: אני טוען שאם הדטרמיניסט מבין שהוא כפוי לחשוב כך כבר יש בידו הפתח להשתחרר או להתעלם מן הגזרה הזאת. תחת זאת הוא מתעלם מהחוויה הבלתי-אמצעית של רצונו ושם את יהבו במודע בידי סוהר.
ליבוביץ: הדטרמיניסטים חושבים מחשבה עמוקה ביותר, ובהם גדולי הפילוסופים בעולם, והם מבינים שלא ייתכן דבר בלי סיבה. אחת הטענות החזקות ביותר בהגות הפילוסופית היא, שאין מובן לדבר שקרה בלי שהדבר התחייב שיקרה.
[...]
לביא: אני חותר להנחה שהתנהגותו של האדם היא תוצאה של חירות הכרעתו. במלים אחרות, בעזרת האדישות הטוטלית של רצון האדם למציאות אני מחזק את התזה שרצון האדם חופשי. אני מקדיש לעניין זה ימים ולילות כדי למצוא את הפרצה אל החופש. שוב ושוב אני תר אחר השאלות הנכונות, ונראה לי משום מה שאתה אינך מנסה להתאמץ ולדלות תשובה מנבכי רשות היחיד שלך.
ליבוביץ: אמרתי לך שבעניין זה אינני יכול לתת לך תשובה. השאלה הזאת מסובכת מכיוון שתמיד תישאל השאלה: חופשי ממה? מנקודה זו בעצם צריך להתחיל את הדיון בשאלת חופש הרצון. למה אדם מתכוון כאשר הוא אומר "אני חופשי"?
לביא: אפשר אולי לפנות בדרך ההפוכה, ייתכן שהיא תהיה ברורה יותר אם נשאל: ממה האדם איננו חופשי? אני סבור שהחירות קיימת, אלא שאין באפשרותנו להקיף ולהגדיר אותה על ידי התבונה
ליבוביץ: אתה מדבר על אדם שמאמין ברצון חופשי. לעומת זאת, דטרמיניסט לא יקבל את הגרסה הזו מכיוון שאינו מאמין ברצון חופשי. אינני יודע אם בכלל מוטלת עליו החובה להוכיח את גרסתו, אבל אפשר להבין אותו.
לביא: על איזו סיבתיות הדטרמיניסט יכול להצביע כשאין בידו כל יכולת אפילו לנמק סיבתית את רצונו של אדם?
ליבוביץ: אמנם אדם אינו יכול לנמק את רצונו, אבל כאן נטענת טענה מטאפיסית: "יש לי רצון חופשי." והנה אין בידך מענה לשאלה: למה אתה מתכוון בטענתך שיש לך רצון חופשי? אתה מתקשה במה שמתקשים הוגי הדעות בכל הדורות - אתה נמצא בחברה טובה מאוד-מאוד.
 

u m h

Member
לא ברור למה אתה טורח.

למי שיש את הספרים - די בהפניה.
ולמי שאין - שילך לקנות, ובמיוחד אם הוא מ"אלה שמתעניינים בנושא הדטרמינים והבחירה החופשית".
 
למה טרחתי? כי רציתי!

עכשיו נשארת רק השאלה האם הרצון הזה היה חופשי או לא...

ותשובה רצינית יותר, אני העתקתי את הדברים גם בשבילי ולא רק בשביל להעלות אותם הנה.
 
למעלה