יענקי רייניץ שנאנס ע"י הרב מתלמוד תורה פותח את פיו

dojee

New member
האם אתה בעד מיגור מעשי סדום, כמנהגיהם של הומואים

שלא לומדים בישיבה
 

ItsikH

New member
ראשית בישיבה מדובר באונס, שנית הקישור של הומוסקסואליות
לסדום היא פרשנות נוצרית לטקסט. הטקסט המקורי לא מדבר על יחסי מין כעבירה כי אם על אונס - תושבי סדום דרשו לאנוס את האורחים ולוט מסר להם את ביתו כתחליף - ההאשמה היא באלימות וניצול מיני ולא ביחסי מין כלשעצמם.
 

dojee

New member
מה לא בסדר ? 

dojee

New member
מנהגי הומואים בישיבה הוא גיהנום, ומחוץ לישיבה ?, תגובתך

 
למעלה