יום קסום

יום קסום

מחקרים מצביעים על כך שאנו זקוקים לארבעה חיבוקים ביום על מנת לשרוד,שמונה לצורך קיום שוטף ושניים עשר לצמיחה. אם אנו רוצים לצמוח, אנו זקוקים לשניים ש חיבוקים ביום. לחיבוקים יש אפקט מרפא על גופנו, הם מחזיקים את מערכ החיסונית שלנו ועוזרים לנו לחוש מיוחדים.חיבוקים מזינים את הילד הטן ששוכן בקרבנו ועוזרים לנו לחוש קרובים לידידנו וחברינו.. אנו ממליצים לך לגשתולבקש את שניים עשר החיבוקים להם אתה זקוק. שאלה פשוטה כמו: "אני יכול לקבל חיבוק"? היא צעד גדול לקראת קבלת יותר חיבוקים. הציבו לפניכם מטרה, "לבקש ולקבל את שניים עשר החיבוקיים היומיים שלכם" מחבקים אתכם בהמון אהבה
 
למעלה