ידידים? חברים? או אוהבים?

ידידים? חברים? או אוהבים?

ידידים פירושו, שאנו הולכים יחד לקולנוע, משוחחים על בעיות השעה, פותרים את מצוקות העולם ומשאירים את התשוקה הבילתי מדוברת, לחלומות הטובים הבילתי מושגים. חברים פירושו, שאנו מרשים לאצבעותינו לגית בנצח, מרשים לגופנו לפרפר בקצב בילתי מקובל, ומשאירים את המילים הלא נאמרות, לאהבה שיום אחד בוודאי תופיע. אוהבים פירושו, שאנו מרשים לעצמנו, גם לשוחח, גם לחלום, גם לחוש, גם לריב, גם לשנוא, מרשים לעצמנו לקבל,,ולתת אהבה......... נותנים לכל אותם דברים לעבור דרך הלב.... ממני אליך ומימך אליי.....
 
למעלה