טופס 161א חלק ב

אני עוזב את העבודה הנוכחית שלי והופך להיות עצמאי.
המעביד ביקש שאמלא טופס 161א לפני שמעביר אלי את הפיצויים (כנראה שאבחר ברצף קצבה).
בחלק ב' צריך למלא מידע לגבי הפרשות שבוצעו עבורי עי מעבידים אחרים אצלם עבדתי במקביל. היו ארבעה כאלה במשך השנים. משניים מהם לא משכתי את הפיצויים אלא השארתי ברצף קצבה. אילו סכומים יש למלא בטופס - ערך הפוליסות כיום, או הערך ביום שפרשתי מהם? זה היה לפני די הרבה שנים, אז יש הבדל משמעותי - הכסף צבר רווחים.
 
למעלה