חשבונית עבור הבן זוג

חשבונית עבור הבן זוג

אשתי נדרשת לתת הרצאה חד פעמית ובגינה לתת חשבונית מס
מאחר ויש לנו חישוב מאוחד האם אני יכול לתת חשבונית מהעוסק מורשה שלי?
 
למעלה