חניות אורחים בבית משותף

Mידאס

New member
חניות אורחים בבית משותף

בבית משותף שבו אני מתגורר יש כמה חניות אורחים ושתי חניות לנכים.

בזמנו, כשרכשתי את הדירה, הקבלן הציע לי לקנות אחת מחניות האורחים, אך סירבתי בשל העלות המופקעת. החניות נותרו "מיותמות", היינו ללא רוכשים, וכעת הן על תקן של חניות לאורחים ולא צמודות לאף דירה בטאבו. היום מסתבר בכלל, שהקבלן לא יכול היה למכור את החניות האלה מלכתחילה, בשל דרישות של העירייה להקצאת חלק מחניות הבנין לחניות לאורחים.

פועל יוצא הוא שבעלי דירות שברשותם שני רכבים או יותר ורק חניה אחת רשומה בטאבו, חונים את רכביהם בחניות אלה דרך קבע (כולל בחניות הנכים).

הועלתה הצעה בקרב הדיירים לערוך סבבים בין בעלי הדירות ככל שזה נוגע לחניית רכבים בחניות האורחים, אך אינני מוצא דרך ריאלית לאכוף את הרוטציה בצורה הוגנת.

מה הדין לגבי חניות אורחים? הרי זהו רכוש משותף שאינו מוצמד לאף דירה בטאבו, וככזה צריך לשרת את כל רוכשי הדירות במתחם, כולל את אלה שברשותם רק רכב אחד, ובכלל, אני סבור שאם הן מוגדרות לאורחים - שישמשו את האורחים, ולא את אלה ש"שפר" עליהם מזלם ויכולים להרשות לעצמם להחזיק יותר מרכב אחד. אין להם זכות יתר ברכוש המשותף הרי.

ומה הדין לגבי חניות נכים? האם ניתן לקרוא למשטרה/פיקוח עירוני ולסלק דיירים שאינם בעלי תו נכה וחונים דרך קבע בחניות אלה?

תודה למשיבים.
 

shlang

New member
אנסה להשיב. העירייה לא דורשת ואין זה בסמכותה

לדרוש ולא יכולה להתנות זאת באישור בנייה שעל קבלן להקצות חניה לאורחים או לנכים בשטח חנייה פרטי של בית משותף. אם יש חניות שלא צמודות לדירה - כל דייר יכול לחנות בהם, לא אורחים. כמו כן גם חניות הנכים. המשטרה או פיקוח חניה עירוני לא תרשום דוח לרכב שחונה בחניה שמסומנת לנכה בתוך שטח פרטי כי הדוח יפול בבית משפט
היחידים שיכולים להחליט בקשר לחניות הם הדיירים עצמם ולכן צריך לכנס את הדיירים כדי שיחליטו מה לעשות עם חניות פנויות, לצורך זה יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות ודבר זה צריך להירשם בפרוטוקול שייהווה אסמכתא משפטית בעת הצורך.
כל זה בתנאי שמדובר בשטח הצמוד לבניין ומצויין בטאבו ולא בשטח ציבורי
חג שמח
הערה: כל תמרור חייב באישור ועדת תנועה. ועדה זו לא מוסמכת לקבוע תמרורים בשטח פרטי
הערה: אינני עו"ד אך עיסוקי הוא בתעבורה
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
בקשר לחניות הנכים

איני יודע מי אישר אותן לקבלן כך שיתכן והן אינן חוקיות.
במידה והן חוקיות עליהן להיות רשומות בספר התמרורים של הרשות., תוכל לברר זאת במשרדי הרשות המקומית.
אם הן רשומות שם - כדאי שתזמין משטרה ו/או פיקוח עירוני אם אתה רואה מכונית ללא תו נכה חונה שם
אתה יכול גם לרשום את כל פרטי הרכה, ואם יש לך גם את פרטי הנהג שהחנה שם, לציין תאריך ושע, לצרף שרטוט ואם אפשר גם צילום - ולשלוח לתחנת משטרת התנועה הסמוכה למקום (בצרוף פרטייך כמובן) - יש סיכוי טוב שהמשטרה תטפל בזה.
 

shlang

New member
ברזילי - ועדת תנועה לא מאשרת ואין לה גם סמכות לכך

להציב תמרור מכל סוג שהוא בחצר של בית משותף, הסכמה על חניות פנויות זה בהחלטת כל בעלי הדירות
אין כל דרישה מקבלן להציב תמרורים בהיתרי הבניה שהוא מקבל
דייר הקונה דירה, ממילא מקבל מקום חניה עבור רכבו כחלק מהחוזה רכישה, לכן לנכה תמיד יהיה מקום חניה שיוצמד לדירתו
אני לא מחוייב לספק מקום חניה אצלי בחצר המשותפת , לאורחי הדיירים
חג שמח
 

Nachum Takum

New member
אוי... אתה טועה

ראה מה נאמר בפקודת התעבורה:

"70ב2. (א) מי שהקצה לפי כל דין מקום חניה לנכה במקום ציבורי, ימסור הודעה לרשות תימרור מקומית על מקום החניה שהקצה; רשות התימרור המקומית תציב תמרור לסימון מקום החניה בתוך 30 ימים מיום שקיבלה הודעה כאמור, או מיום שקיבלה הודעה מאדם אחר על הקצאת מקום החניה האמור, והכל זולת אם רשות התימרור המרכזית הורתה אחרת.
(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על מקום חניה שהוקצה לנכה לפי כל דין במקום המשמש למגורים שאינו מקום ציבורי.
(ג) בסעיף זה, "מקום ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
סמכויות פיקוח לעניין מקום חניה לנכה
70ב3. (א) לשם ביצוע תפקידיו לעניין העמדת רכב וחנייתו, רשאי עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיך כדין לעניין האמור (בסעיף זה – פקח), לאחר שהזדהה, להיכנס למקום חניה שהוצב בו תמרור בהתאם להוראות סעיף 70ב2, לרבות למקום חניה שאינו דרך..."

הוועדה לתכנון ובניה חייבת במסגרת היתר הבניה להקצות מקומות חניה נגישים (לנכים) ברכוש המשותף - כפי שנקבע בתקנה 8.271 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970:
"8.271 בבניין מגורים חדש, יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך כל מקומות החניה הנדרשים על פי תקנות החניה או מסך כל מקומות החניה המתוכננים, הגבוה מביניהם, כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן..."
 

shlang

New member
נו אז!! העירייה יכולה להציב תמרורים אצלי בחצר!!

וגם לרשום דוחות על איך אני חונה בשטח הפרטי שלי שקניתי במיטב כספי, מה שציטטת יפול בבית משפט
הצחקתיהוני (הגשש החיוור)
 

shlang

New member
אגב ,שים לב בציטוט שהבאת

(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
שהצבת תמרור של נכה בשטח פרטי אינו בסמכות העירייה או כל גוף אחר, אלא רק לאחר אישור ועדת הכלכלה
כלומר, ייתכנו מקרים חריגים מאד שבהם ועדת הכלכלה תיצטרך להתערב ולאשר לשר התחבורה להורות על הצבת תמרור לנכה
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
וועדת התנועה לא מאשרת?

כללי מדי
אני נתקלתי בתמרורים בחצרות פרטיות שכן אושרו ע"י וועדות תנועה
 

shlang

New member
לא, אני הייתי חבר בוועדת תנועה, אין דבר כזה

לאשר תמרור בחצר מגורים פרטית,
ברזילי - תחשוב רגע, יש לך חצר פרטית שלך , האם העירייה יכולה להציב תמרור כלשהו בחצרך?
העירייה מציבה תמרורים בשטח המשמש את כל הציבור (גם שמדובר בשטח חניה פרטי כמו של קניון)
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
בבקשה - אתה מוזמן לאחת הדוגמאות

בוא ליהוד גש לרח' הורדים פינת יצחק שדה, יש שם מסעדת "בורקס יוון" העיריה סללה כביש מאבנים משולבות ש"נכנס" גם למגרשה של המסעדה כפי שרשום בטאבו, הכביש "פןלש כשני מטר לתוך המגרש ובשוליו מסומן תמרור כחול לבן, המראה במקרה זה חניה בתשלום, הבעלים של המקום הסכים להצבת התמרור והוא מוצב שם בשטח הפרטי, לפי החלטת הוועדה ואף רשום בספרים.
הנה - קיבלת דוגמא להצבה של תמרור חוקי בחצר פרטית.
זה לא עניין של חשיבה - זה עניין של ביצוע.
בכל מקרה - כפי שכתבתי קודם - יש לבדוק ורק לאחר מכן לפעול. - לפעול על סמך הגיון - לא טוב.
 

shlang

New member
מכיר את המקום, זה אכן מקום פרטי אשר משרת

את הציבור (כמו חניון של קניון, למשל או אם הדרך, ליד חבצלת השרון) לכן, לעירייה יש זכות ובדרך כלל עושים זאת בזמן תכנון ואישור המקום כמסעדה או כל עסק אחר שצמוד לו מגרש חניה ולכן זה מקום חניה שמשרת את כלל הציבור, (למרות שהשטח בבעלות פרטית) בניגוד למגרש חניה הצמוד לבניין מגורים ומשרת רק את הדיירים בעלי הדירות, לכן ניתן לרשום דוחות במקום זה, אתה, כמתנדב במשטרה, מקורב לפיקוד, תשאל אותם מה קורה שרכב חונה למשל באדום לבן שסומן ע"י הקבלן, בחצר פרטית, האם דוח שיירשם יהיה תקף. בבניין בו בתי גרה, הפיקוח העירוני סרב לרשום דוח ובצדק ,בטענה שהשטח הוא פרטי.
ויותר חשוב - חג שמח לך
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
הפעם סיבכת אותי

לפי דברייך לרשות המקומית מותר לגבות דמי חניה מרכבים החונים בחצר פרטית ?
 

shlang

New member
ברזילי נכבדי - ממש לא, עדיין תמרור כחול לבן לא אומר

שעבור חניה בתחומו יש לשלם, לצורך זה יש צורך בתמרור נוסף (439- המורה על תשלום עבור חניה) אם העיריה גובה כסף במקום והמקום הינו פרטי הרשומה ע"ש בעל הנכס, אין לעיריה זכות לגבות כסף עבור חניה במקום, אם היא גובה, יתכן שזה שטח ציבורי בבעלות העירייה
 

shlang

New member
אגב, הבורקס שלהם מעולה, לדעתי, העירייה הפקיעה

את השטח של החניה, כרגע למיטב ידיעתי השטח בבעלות העיריה (עד הכחול לבן) והיא גם מתחזקת אותו
שים לב שבכניסה לרחוב מיצחק שדה, בצד ימיו יש חניה בכחול לבן כולל תמרור 439 המסייג חנייה, לכן החניה בתשלום רק מצד ימין ומצד שמאל ללא תשלום (ואין מדובר ברח' ללא מוצא או חד סיטרי)
 

ssamm

New member
א. הכותב אינו עורך דין אך עיסוקו קרוב לנושא.
ב. לוועדה מקומית אן סמכות לקבוע קביעות קנייניות אלא רק קביעות תכנוניות, היא לא מוסמכת לקבוע איך לחלק את המקרקעין בתחומי בית משותף , (למעט בנושא מספר החניות המוצמדות המעוגן בחוק התכנון והבניה).
שיוך חלקי הבניין והצמדתם נקבע על פי סעיף 55 בחוק המקרקעין , האומר שהשיוך נעשה מכוח התקנון המוסכם בחתימת הבעלים במועד רישום התקנון. לא ניתן לתת זכויות קנייניות כל שהן למי שהוא לא בעלים כלשהו בבית המשותף (למעט זיקת הנאה). לכן אין דרך משפטית לאפשר לאחרים - אורחים לחנות בבית - אלא בהסכמת בעלים של דירה מסוימת. וכמובן שאין למנוע מבעלים לחנות בחניות אורחים מסוימות הרשומות כרכוש משותף.
אולי ניתן לקבוע שחניות מסוימות יהיו רק של אורחים בתקנון המוסכם, אבל ההסכמה לכך היא לא מכוח החלטת העירייה אלא,מכוח הסכמת הבעלים של הבית - אני לא יודע האם מדובר בהסכמה של כל הבעלים או רק של חלק מהם, בכל אופן לא בטוח שכל הבעלים של הבית יסכימו לכך.
הוועדה לכנון ולבניה המוסמכת לדון בתבעו"ת (תכניות בנין ערים), רשאית לקבוע שיש לשעבד ורשום זיקת הנאה לציבור על חניות האורחים, (בפועל זיקת הנאה לציבור תירשם על שם העירייה !!!),
אולם נושא זיקת ההנאה חייב להיכתב באופן מפורש בתב"ע, וכמעט שהוא לא נרשם כך, לאחר מתן זכות להתנגדות לבעלי הבית. גם אם תירשם זיקת הנאה כזאת היא לא מונעת את החניה מבעלי הדירות שהם גם בעלים וגם ציבור. כמובן שמדובר במין הפקעה של חניות לטובת הציבור.
וכמו כן לא ברור מי הוא אורח, האם הוא אורח רק של דירה מסוימת, של הבית המסוים ?, או האם אורח הוא גם מי שמגיע לבתים סמוכים ?
למשל מה עם חייל שהוריו הם בעלי הדירה האם הוא נחשב לאורח לצרכיי החניה באותם חניות ?.

בקיצור נושא חניות האורחים לא מגובש ומעוגן כראוי בספרי החוקים, ולא נראה לי שמי שהוא יכול לתת תשובות נכונות, אפילו לא עורכי דין.
 
למעלה