חלומות וימים בקבלה ממני בשבילכם

עדן254

New member
חלומות וימים בקבלה ממני בשבילכם../images/Emo140.gif../images/Emo140.gif../images/Emo140.gif

אלו הימים בחודש לדעת האם טוב החלום: יום א' בחודש: כל מה שרואה לשמחה יהפוך יום ב'-ג' בחודש: אין בהם אמת יום ד'-ה' בחודש:כל מה שיראה יבוא לו לימים רבים , ויש האומרים פתרונו טוב יום ו' בחודש: כל מה שיראה יבוא לו אם טוב ואם רע יום ח'-ט' בחודש: כל מה שיראה כך יהיה יום י'-יא' בחודש: כל מה שיראה לאחר זמן מה יתקיים ואין בו אסון יום יב' בחודש : כל מה שיראה טוב ובקרוב יתקיים יום יג'-יד' בחודש: כל מה שיראה יתקיים לעד 4 ימים יום טו' בחודש : כל מה שיראה יתקיים ,ויש האומרים יתקיים בקרוב. יום טז' בחודש: כל מה שיראה יתקיים לאחר זמן מה יום יז' בחודש : כל מה שיראה לשלושה או ארבעה ימים יתקיים ואחר תשמח יום יח'-יט' בחודש: מה שיראה יתקיים לימים רבים ולא כל מה שיראה יתקיים ויש האומריים ל20 יום יתקיים יום כ'-כא' בחודש: כל מה שיראה חלומות שקריים ויש האומרים שאם יקום והחלום לשמחה יהיה ויש האומרים כאשר יראה כך יתקיים יום כב' בחודש:כל מה שיראה אם יקום החלום ל8 ימים יהיה ויש האומרים שלא יתקיים כלל וכלל יום כג' בחודש : כל מה שיראה לריב ומסה יהפוך יום כד' בחודש: כל מה שיראה לשלום ולשמחה יצא יום כה'-כו' בחודש : כל מה שיראה ל8 או 10 ימים יבוא החלום אבל קום ופרש כפיך והתפלל אל ה' יום כז'- כט' בחודש: כל מה שיראה לשלום ושמחה יהפוך יום ל' בחודש: כל מה שיראה בצרה יהיה אבל בקש רחמים אל ה' וירחמך כדכתיב ישוב אל ה' וירחמהו ויש האומרים כל מה שיראה מצרה שלום יהיה . שכל חלומותיכם יהיו לטובה ובימים טובים
 
למעלה