חישוב ימי חופשה

מצב
הנושא נעול.

פורמה

New member
חישוב ימי חופשה

חישוב ימי חופשה
1. אני עובדת 3 פעמים בשבוע, כ-27 שעות בשבוע בימים קבועים, ואף יותר כשצריך (השכר מחושב ע"פ שעות שהותי בפועל). הותק שלי הוא 7 שנים. באיזה אופן אני מחשבת את מספר ימי החופשה המגיעים לי, ואת התעריף עליהם? 2. אם נפל יום חג על יום העבודה שלי, האם אני זכאית לתשלום עבור אותו היום ללא קיזוז מימי החופשה שלי? אם בעקבות חג, שונו ימי העבודה הקבועים שלי בימים אחרים, (כלומר, קיבלתי זכות להשלים שעות עובודה בימים אחרים ולרכך את ה"נזק" שנגרם לי) למשל: ימי העבודה הקבועים הם א', ב', ג' ובמקומם התבקשתי לעבוד ד', ה', האם מותר לי לסרב עקב עיסוקים אחרים, ולדרוש שכר עבור הימים הקבועים שלי, שבהם מקום העבודה נסגר בשל חג או שיקולים אחרים של החברה? והאם אותו תשלום אמור להיות מקוזז מימיי החופשה שלי?
 

שיר ורד

New member
תשובות

חישוב ימי חופשה
1. אני עובדת 3 פעמים בשבוע, כ-27 שעות בשבוע בימים קבועים, ואף יותר כשצריך (השכר מחושב ע"פ שעות שהותי בפועל). הותק שלי הוא 7 שנים. באיזה אופן אני מחשבת את מספר ימי החופשה המגיעים לי, ואת התעריף עליהם? 2. אם נפל יום חג על יום העבודה שלי, האם אני זכאית לתשלום עבור אותו היום ללא קיזוז מימי החופשה שלי? אם בעקבות חג, שונו ימי העבודה הקבועים שלי בימים אחרים, (כלומר, קיבלתי זכות להשלים שעות עובודה בימים אחרים ולרכך את ה"נזק" שנגרם לי) למשל: ימי העבודה הקבועים הם א', ב', ג' ובמקומם התבקשתי לעבוד ד', ה', האם מותר לי לסרב עקב עיסוקים אחרים, ולדרוש שכר עבור הימים הקבועים שלי, שבהם מקום העבודה נסגר בשל חג או שיקולים אחרים של החברה? והאם אותו תשלום אמור להיות מקוזז מימיי החופשה שלי?
תשובות
1. שנת חופשה חושבה בעבר מ 1/4 עד ל 31/3 בשנה שלאחריה. החל מ 1/1/2006 תחל שנת החופשה ב 1/1. אי לכך שנת החופשה הנוכחית היא מקוצרת וכללת 9 חודשים בלבד. בחוק חופשה שנתית מופיעה טבלה המגדירה את מספר ימי החופשה ברוטו (כולל סופי שבוע) המגיעים לעובד במשרה מלאה בהתאם לותק לו. החוק חל על עובדים במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים. במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בלבד, ישנו צו הרחבה בו מופיעה טבלה המגדירה את מספר ימי החופשה נטו (ללא סופי שבוע) בהתאם לותק. בחוק עצמו מוגדר איך לחשב את מספר ימי החופשה המגיעים לעובד במשרה חלקית כדלהלן. בשנה בה הועסק בכל מהלך השנה - יוכפל מספר ימי החופשה המגיעים לו במספר ימי עובדתו בפועל ויחולק ב 200. (אם הועסק מעל 200 יום, יקבל את מלוא ימי החופשה). בשנה בה הועסק רק בחל מהשנה יש לחלק ב 240 במקום ב 200). אין לקחת חלקי יום בחשבון (כלומר מעגלים כלפי מטה למספר שלם של ימים). בשנה הנוכחית מגיעים לעובד 3/4 מימי החופשה המגיעים לו בגין שנה מלאה. לגבי השנה הנוכחית, בחישוב החלקיות יש להחליף 240 ב 180 ו 200 ב 150. כאשר ניתנת חופשה בפועל (וחישוב ימי החופשה נעשב על פי החוק ולא על פי צו ההרחבה, מותר למעסיק לכלול סוף שבוע אחד בלבד, בכל 7 ימי חופשה.(כלומר להוציא את העובד לשבוע חופשה , להפחית 7 ימים מהצבירה ולשלם על 6 בלבד). בצו ההרחבה לא נקבע איך לחשב מספר ימי חופשה לעובד חלקי במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים בשבוע. התעריף ליום חופשה (לעובד חלקי), נקבע על פי השכר ב רבע השנה האחרונה שקדמה ליום החופשה ומחולק ב 90. העובד רשאי לבחור רבע שנה אחרת במהלך 12 החודשים האחרונים. 2. עובד לפי ימים או שעות שעבד מעל 3 חודשים אצל המעסיק , ועבד ביום העבודה שלפני החג ובזה שלאחריו, זכאי לקבל שכר גם בגין החג למרות שלא עבד בו (לא חל על חג שחל בשבת). בצו ההרחבה המגדיר זאת, אין התיחסות לעובד חלקי שנקבעו לו ימי עבודה קבועים בשבוע. בימים בהם מקום העבודה נסגר משיקולים של המעסיק הוא רשאי להוציא את העובדים לחופשה בתשלום, על חשבון ימי החופשה המגיעים להם. החוק לא מגדיר מה קורה לגבי חובותיו של המעסיק בסגירה של העסק לעובדים במשרה חלקית בשכר יומי, אך נראה לי שאם מדובר בימי עבודה קבועים, יחול עליהם אותו הכלל כמו על עובדים במשרה מלאה, לגבי הימים בהם היה אמור העובד לעבוד.
 

פורמה

New member
תודה, אפשר לחדד...?

תשובות
1. שנת חופשה חושבה בעבר מ 1/4 עד ל 31/3 בשנה שלאחריה. החל מ 1/1/2006 תחל שנת החופשה ב 1/1. אי לכך שנת החופשה הנוכחית היא מקוצרת וכללת 9 חודשים בלבד. בחוק חופשה שנתית מופיעה טבלה המגדירה את מספר ימי החופשה ברוטו (כולל סופי שבוע) המגיעים לעובד במשרה מלאה בהתאם לותק לו. החוק חל על עובדים במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים. במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בלבד, ישנו צו הרחבה בו מופיעה טבלה המגדירה את מספר ימי החופשה נטו (ללא סופי שבוע) בהתאם לותק. בחוק עצמו מוגדר איך לחשב את מספר ימי החופשה המגיעים לעובד במשרה חלקית כדלהלן. בשנה בה הועסק בכל מהלך השנה - יוכפל מספר ימי החופשה המגיעים לו במספר ימי עובדתו בפועל ויחולק ב 200. (אם הועסק מעל 200 יום, יקבל את מלוא ימי החופשה). בשנה בה הועסק רק בחל מהשנה יש לחלק ב 240 במקום ב 200). אין לקחת חלקי יום בחשבון (כלומר מעגלים כלפי מטה למספר שלם של ימים). בשנה הנוכחית מגיעים לעובד 3/4 מימי החופשה המגיעים לו בגין שנה מלאה. לגבי השנה הנוכחית, בחישוב החלקיות יש להחליף 240 ב 180 ו 200 ב 150. כאשר ניתנת חופשה בפועל (וחישוב ימי החופשה נעשב על פי החוק ולא על פי צו ההרחבה, מותר למעסיק לכלול סוף שבוע אחד בלבד, בכל 7 ימי חופשה.(כלומר להוציא את העובד לשבוע חופשה , להפחית 7 ימים מהצבירה ולשלם על 6 בלבד). בצו ההרחבה לא נקבע איך לחשב מספר ימי חופשה לעובד חלקי במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים בשבוע. התעריף ליום חופשה (לעובד חלקי), נקבע על פי השכר ב רבע השנה האחרונה שקדמה ליום החופשה ומחולק ב 90. העובד רשאי לבחור רבע שנה אחרת במהלך 12 החודשים האחרונים. 2. עובד לפי ימים או שעות שעבד מעל 3 חודשים אצל המעסיק , ועבד ביום העבודה שלפני החג ובזה שלאחריו, זכאי לקבל שכר גם בגין החג למרות שלא עבד בו (לא חל על חג שחל בשבת). בצו ההרחבה המגדיר זאת, אין התיחסות לעובד חלקי שנקבעו לו ימי עבודה קבועים בשבוע. בימים בהם מקום העבודה נסגר משיקולים של המעסיק הוא רשאי להוציא את העובדים לחופשה בתשלום, על חשבון ימי החופשה המגיעים להם. החוק לא מגדיר מה קורה לגבי חובותיו של המעסיק בסגירה של העסק לעובדים במשרה חלקית בשכר יומי, אך נראה לי שאם מדובר בימי עבודה קבועים, יחול עליהם אותו הכלל כמו על עובדים במשרה מלאה, לגבי הימים בהם היה אמור העובד לעבוד.
תודה, אפשר לחדד...?
אם אין התיחסות לעובד חלקי שנקבעו לו ימי עבודה קבועים בשבוע (בעניין זכאות לתשלום יום חג), זה אומר שיתכן ואני לא זכאית? ברוב מהמקרים, ובואפן שלא תלוי בי, נמנע ממני לעבוד ביום שלפי וביום שאחרי החג, בין אם בשל ימי העבודה הקבועים שלי, ובין אם בשל החלטת המעסיק לשנות את סדרי העבודה בשבוע של חג. מה מגן עלי מפני זה? תודה
 
אפשר לנסות לחדד...

תודה, אפשר לחדד...?
אם אין התיחסות לעובד חלקי שנקבעו לו ימי עבודה קבועים בשבוע (בעניין זכאות לתשלום יום חג), זה אומר שיתכן ואני לא זכאית? ברוב מהמקרים, ובואפן שלא תלוי בי, נמנע ממני לעבוד ביום שלפי וביום שאחרי החג, בין אם בשל ימי העבודה הקבועים שלי, ובין אם בשל החלטת המעסיק לשנות את סדרי העבודה בשבוע של חג. מה מגן עלי מפני זה? תודה
אפשר לנסות לחדד...
עם אלה:
 

שיר ורד

New member
אם זה בשל שינויים ביוזמת המעסיק

תודה, אפשר לחדד...?
אם אין התיחסות לעובד חלקי שנקבעו לו ימי עבודה קבועים בשבוע (בעניין זכאות לתשלום יום חג), זה אומר שיתכן ואני לא זכאית? ברוב מהמקרים, ובואפן שלא תלוי בי, נמנע ממני לעבוד ביום שלפי וביום שאחרי החג, בין אם בשל ימי העבודה הקבועים שלי, ובין אם בשל החלטת המעסיק לשנות את סדרי העבודה בשבוע של חג. מה מגן עלי מפני זה? תודה
אם זה בשל שינויים ביוזמת המעסיק
אפשר לדרוש מהמעסיק לשלם. צו ההרחבה קובע כי: עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות). אם המעסיק שינה את ימי העבודה הקבועים, אזי העדרותו של העובד היא בהסכמת המעסיק ולכן מגיע לו תשלום בגין יום החג הרלבנטי. לגבי ימי חג, בהם לא שינה המעסיק את ימי העבודה. ישנם שני מקרים בהם אפשר לתבוע, אך כנראה שהם סותרים במידת מה. האחד כאשר יום החג חל בין שני ימים קבועים בהם העובד עבד בפועל. במקרה זה יש לשלם לו בגין יום החג בהתאם ללשון החוק (אף שאין זה יום עבודה קבוע שלו). המקרה השני הוא כאשר יום החג נופל על אחד הימים הקבועים ואילו יום העבודה שלפניו או אחריו איננו אחד מהימים הקבועים ולכן העובד לא עבד בו. במקרה זה ניתן לטעון שאי עבודתו בימים שאינם קבועים גם היא בהסכמת המעסיק (כחלק מחוזה העבודה) ולכן , מאחר שיום החג הוא חלק מימי עבודתו הקבועים של העובד והאו עבד בימי עבודתו הקבועים לפני ואחרי החג מגיע לו פיצוי גם בגין החג. עובד שידרוש בתביעה דמי חגים בכל המקרים, "יאלץ" את בית הדין להתייחס לשאלה, מה דינו של עובד חלקי בימים קבועים.אני מצפה לפרשנות לפיה אם החג חל ביום העבודה הקבוע של העובד, אזי בין אם המעביד שינה את ימי העבודה בשבוע זה, או שהעובד עבד ביום הקבוע לפי ואחרי החג, מגיע לו פיצוי בגין יום החג (בנוסף לשכר בגין ימי עבודתו בפועל).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה