חיוכים. :cool: B-) :)

חיוכים. :cool: B-) :)

אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא, אם הפרחים שוב מחייכים אל העולם. אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם?! אם בעולם צחוקם של ילדים נשמע עדיין, אם יש ליצנים וקרקסים ואגדות.. אם שיכורים רבים בו יש, רבים אך לא מיין.. אם משוררים יש וחולמי חלומות. (כולם ביחדדדדדדדד) כדאי ללמוד מן הפרחים לא לקמץ בחיוכים והעולם יהיה פתאום כה טוב. צריך רק לחייך, אפשר לכעוס אך בזהירות- כדי לא להרוס., אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה עוד טוב, וודאי..(!!!!) אבל בינתיים... במקום לבכות ללא סיבה.. אפשר גם לשיר!!!! אולללהה ללה ללייי... אולללה..ללה ללהה ליי **אלוהים, מה שהשעמום עושה לי...מפחידדדדדדד** יום של חיוכים לכולכולכולכולכולכולכולםםםם
 
למעלה