חיוב תושבים גובלים בסלילת חניון לעיריה חוקי או לא?

gili667

Member
חיוב תושבים גובלים בסלילת חניון לעיריה חוקי או לא?

כידוע בסלילת כביש גובים מהתושבים הגובלים אגרה לצורכי סלילת הכביש

השאלה שלי היא על מקרה שונה לחלוטין:

"רחוב" ללא מוצא באורך כ100מ"ר נסלל והפך לחניה עירונית בתשלום
בשלב זה עדין לא מוכרז כחניון עירוני [אין שער כניסה] אלא רק משמש כחניון [שולי הכביש הקצר מסומנים בחובת תשלום וגם יש תמרור בהתאם]

דהינו בשלב זה מדובר בסימטא שכלכולה הינה לצורכי חניה בתשלום

אציין שבכוונת העיריה להפוך זאת לחניון מוסדר

התוצאה: הדירים בבתים הגובלים מממנים הקמת חניון עירוני בתשלום שהכנסותיו כולן הולכות לעיריה

האם גביה זו חוקית היא,או שבמקרה כזה על העיריה לממן סלילת הרחוב/חניון מכספיה שלה?

תודה לשיבים , ואם יש מראי מקום אשמח
 
בניית חניון בכביש ללא מוצא

כביש הינו שטח ציבורי בחזקת העירייה ועל כן היא רשאית להופכו לחניון, בתנאי שקיבלה את הכל האישורים הנדרשים.ההעובדה שהתושבים ממנים את התשתיות הציבוריות לא הופכת אותם לבעלים עליהם.
 
למעלה