חזית קרה ראשונה בדרך אלינו:

חזית קרה ראשונה בדרך אלינו:

היא תגרד את הצפון בשעות הצהריים, אחה"צ תגיע החזית העיקרית וגשם עם ס"ר וברד ירד בצפון ובמרכז, בחרמון ירד שלג.
 
למעלה