חופשת לידה

mbarsh

New member
חופשת לידה

האם יולדת אשר לא עבדה יותר משנה(ללא קבלת דמי אבטלה)זכאית לתשלום מביטוח לאומי עבור 12 שבועות חופשת לידה? תודה מראש.
 
על פניו נראה שיש בעיה מאחר ועל פי

הכלל הבא:תנאי זכאות לגמלה "האישה תושבת ישראל, עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון ("היום הקובע"). מעבירה אלייך את אתר ביטוח לאומי בנושא בו את מתעניינתhttp://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=amhut&type=g מעבירה כתובת נוספת שתצטרכי להעתיק ולהדביק בכתובת המופיע מעלה(עבור איתור האתר)מאחר ואני לא מצליחה להעבירה ישירות ובה יש שאלות ותשובות שבחלקן עונות גם על שאלתך לדוגמא:"שאלה: מהי תקופת העבודה המזכה בדמי לידה? תשובה: לדמי-לידה בעד תקופה של 12 שבועות זכאית יולדת המקיימת לפחות אחד משני התנאים הבאים: § שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה; § שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה. לדמי-לידה בעד תקופה של 6 שבועות זכאית יולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הזכאות הראשון. האתר מקווה שתמצאי מענה לשאלותייך.http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=amhut&type=g
 
התשובה הנכונה והמלאה מתוך אתר ביטוח

לאומי: תנאי הזכאות לדמי לידה תקופת ביטוח: אם שולמו בעד היולדת דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 החודשים, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון ("היום הקובע") היא זכאית לדמי לידה בעד 12 שבועות (84 ימי זכאות). אם שולמו בעדה דמי ביטוח 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון ("היום הקובע"), היא זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות (42 ימי זכאות). החודשים האלה ייחשבו לחודשים ששולמו בהם דמי ביטוח, ובלבד שהם לפני "היום הקובע": חודשים שהאשה עבדה וקיבלה ממעבידה שכר (לרבות דמי מחלה ודמי חופשה), או חודשים שהיתה לה הכנסה מעבודה עצמאית והיא שילמה ביטוח מהכנסתה. עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. חודשים שהאשה קיבלה בעדם מן הביטוח הלאומי דמי לידה בעד לידה קודמת או דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה או דמי תאונה או גמלה לשמירת הריון או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%. חודשים שהאשה קיבלה בעדם דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל. שני החודשים הראשונים של חופשה בלא תשלום שהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעדם. חודשים ששהתה בהכשרה מקצועית, ובלבד שעבדה 30 ימים רצופים לפחות בתכוף לפני "היום הקובע" . חודשי השירות בצבא- לחיילת שהפסיקה את השירות הצבאי, והתחילה לעבוד, אבל בגלל השירות בצבא אין לזכותה מספר חודשי עבודה, המזכים בדמי לידה. לחיילת בשירות קבע קיימים תנאים שונים, כפוף לחודש ההיריון שבו עזבה את השירות הצבאי. הערה: אישה שעבדה גם כשכירה וגם כעצמאית, יחושבו חודשי הביטוח בנפרד לעבודתה כשכירה ולעבודתה כעצמאית. היא תוכל להיות זכאית לדמי לידה מלאים או חלקיים גם על-פי עבודתה כשכירה וגם על-פי עבודתה כעצמאית, רק אם צברה בכל סוג של עבודה את תקופת ההכשרה הנדרשת , הכול על-פי התנאים בחוק.
 

mbarsh

New member
תודה רבה על התשובות ועל

ההשקעה. העניין הוא שלא שילמתי ביטוח לאומי היות ובן זוגי משלם ואני מוכרת כידועה בציבור כך שכמו אישה נשואה, אינני משלמת...ולא עבדתי כשנה..... מניחה שלא ידוע לך העניין עד לכאלו פרטי פרטים, אברר בביטוח לאומי. שוב תודה!!!
 
דמי לידה משולמים רק לאשה עובדת על

פי הטבלה שהבאתי לך. "תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאשה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אבדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת לרגל ההריון והלידה."
 
למעלה