חופשות

מצב
הנושא נעול.

מאי25

New member
חופשות

חופשות
בחודש אפריל בעלי הודיע בעבודה שלו שאנחנו יוצאים לנופש שבוע בחודש אוגוסט ואישרו לו ללא בעיה. לצערי אני חליתי מאוד ובעלי נשאר להשגיח עליי בבית במשך שבועיים(כמובן שרק אני קיבלתי אשור מחלה מהרופא) היום אמרו לבעלי בעבודה שלאור ההעדרות שלו מבטלים לו את כל ימי החופשה והוא לא יכול לצאת לנופש שנקבע (למרות שכבר שילמתי הכל!!!!) האם מותר להם לבטל כך חופשות? גם בעלי מוותר על השבוע הזה שיהיה ללא תשלום?
 
אין תשובה חד משמעית

חופשות
בחודש אפריל בעלי הודיע בעבודה שלו שאנחנו יוצאים לנופש שבוע בחודש אוגוסט ואישרו לו ללא בעיה. לצערי אני חליתי מאוד ובעלי נשאר להשגיח עליי בבית במשך שבועיים(כמובן שרק אני קיבלתי אשור מחלה מהרופא) היום אמרו לבעלי בעבודה שלאור ההעדרות שלו מבטלים לו את כל ימי החופשה והוא לא יכול לצאת לנופש שנקבע (למרות שכבר שילמתי הכל!!!!) האם מותר להם לבטל כך חופשות? גם בעלי מוותר על השבוע הזה שיהיה ללא תשלום?
אין תשובה חד משמעית
כעיקרון, קביעת מועד החופשה היא זכות של המעסיק. זכותו לאשר חופשה וזכותו שלא לאשר אותה. המקרה שלכם בעייתי מאחר והחופשה כבר אושרה ואתם הסתמכתם על האישור. אין התייחסות בחוק לגבי ביטול חופשה שכבר אושרה ולא ידוע לי אם יש פסיקה בעניין. לגבי ויתור על תשלום בשבוע הנ"ל - אם זה מסייע לכם לקבל את החופשה, הרי שזה שיקול שלכם. כאמור, זו זכותו של המעסיק לסרב לתת חופשה במועד מסויים (גם כאשר מדובר בחופשה ללא תשלום) אבל כאמור לכם יש טיעון מנגד, שהרי החופשה כבר אושרה. נסו לפנות שוב למעסיק ולדבר איתו בתקווה שזה יעזור.
 

שיר ורד

New member
מחלת בן-זוג

חופשות
בחודש אפריל בעלי הודיע בעבודה שלו שאנחנו יוצאים לנופש שבוע בחודש אוגוסט ואישרו לו ללא בעיה. לצערי אני חליתי מאוד ובעלי נשאר להשגיח עליי בבית במשך שבועיים(כמובן שרק אני קיבלתי אשור מחלה מהרופא) היום אמרו לבעלי בעבודה שלאור ההעדרות שלו מבטלים לו את כל ימי החופשה והוא לא יכול לצאת לנופש שנקבע (למרות שכבר שילמתי הכל!!!!) האם מותר להם לבטל כך חופשות? גם בעלי מוותר על השבוע הזה שיהיה ללא תשלום?
מחלת בן-זוג
עובד רשאי לזקוף עד 6 ימי מחלה שלו בשנה לשם טיפול בבן זוג חולה. פרטים נוספים ראי בחוק המצורף. אם צריך אפשר לפנות לרופא שבדק אותך ולבקש ממנו אישור לצורך שמירה צמודה של בן הזוג.
 
לגבי תגובתה של מנהלת הפורום...

מחלת בן-זוג
עובד רשאי לזקוף עד 6 ימי מחלה שלו בשנה לשם טיפול בבן זוג חולה. פרטים נוספים ראי בחוק המצורף. אם צריך אפשר לפנות לרופא שבדק אותך ולבקש ממנו אישור לצורך שמירה צמודה של בן הזוג.
לגבי תגובתה של מנהלת הפורום...
לא נראה לי שצריך התייחסות מיוחדת בחוק לגבי ביטול חופשה שאושרה. כשהמעביד מאשר לעובד לצאת לחופשה, נוצר הסכם לגבי אותה חופשה. המעביד אינו רשאי לבטל את ההסכמה שלו באופן חד-צדדי, אלא כשמתקיימות נסיבות המאפשרות ביטול חד-צדדי, לפי חוק החוזים.
 

שיר ורד

New member
אבל במקרה הזה יתכן והתקיימו נסיבות

לגבי תגובתה של מנהלת הפורום...
לא נראה לי שצריך התייחסות מיוחדת בחוק לגבי ביטול חופשה שאושרה. כשהמעביד מאשר לעובד לצאת לחופשה, נוצר הסכם לגבי אותה חופשה. המעביד אינו רשאי לבטל את ההסכמה שלו באופן חד-צדדי, אלא כשמתקיימות נסיבות המאפשרות ביטול חד-צדדי, לפי חוק החוזים.
אבל במקרה הזה יתכן והתקיימו נסיבות
כאלו: 1. הסכמת המעסיק להוצאת העובד לחופשה, התבססה על ההנחה שבסמוך למועד החופשה העובד יעבוד את מלוא תקופת העבודה. העדרותו הלא צפויה של העובד, ביחד עם החופשה, עשויה לגרום למעסיק נזקים כלכליים ניכרים. 2. יתכן שתקופת העדרותו של הבעל לרגל מחלת אשתו, נזקפה לחשבון החופשה השנתית שלו. יציאה לחופשה המתוכננת, תגרום ליתרת חופשה שלילית. המעביד איננו חייב לאפשר לעובד להגיע ליתרת חופשה שלילית, כשם שאיננו חיב להסכים שחופשה שתוכננה להיות על חשבון החופשה השנתית תהפך לחופשה ללא תשלום. אם טענה 1 נכונה יתכן וצריך להשוות בין הנזק הכלכלי שיגרם למעסיק מיציאת העובד לחופשה לבין הנזק הכלכלי שיגרם לעובד מביטול החופשה והצד שנזקו קטן יותר יצטרך לותר (ואולי לקבל פיצוי בשווי מחצית הנזק). אם טענה 2 נכונה, יתכן וזקיפת 6 ימים על חשבון צבירת המחלה של הבעל תפתור את הבעיה. רצוי גם לשים לב לכך, כי אם העובד יצפצף על הוראת המעסיק ויצא לחופשה למרות הוראת המעסיק, המעסיק יוכל לפטר את העובד ולעובד כנראה לא תהיה עילה לביטול הפיטורים. הסיכוי שהמעביד יתבע את העובד בגין הנזק שנגרם מנטילת החופשה הוא נמוך. כך שהעובד צריך להחליט עד כמה הוא מוכן להסתכן בפיטורים. מן הצד השני, אם העובד ישאר לעבוד בהתאם לדרישת המעביד, אני בספק גדול, האם בית הדין יכיר בתביעה שלו מן המעביד לשיפוי בגין הנזק הכלכלי שנגרם לו מביטול החופשה (לגבי נזק נפשי אם יתבע, הסיכוי נמוך עוד יותר). קיימת אפשרות נוספת, שהעובד יתבע בבית הדין לאכוף על המעסיק לקיים את ההסכמה ביניהם ליציאת העובד לחופשה. יש לי חשד , שעד שהנושא יגיע לדיון משפטי, יעבור המועד המתוכנן של החופש .
 
אני מסכימה עם שניכם

אבל במקרה הזה יתכן והתקיימו נסיבות
כאלו: 1. הסכמת המעסיק להוצאת העובד לחופשה, התבססה על ההנחה שבסמוך למועד החופשה העובד יעבוד את מלוא תקופת העבודה. העדרותו הלא צפויה של העובד, ביחד עם החופשה, עשויה לגרום למעסיק נזקים כלכליים ניכרים. 2. יתכן שתקופת העדרותו של הבעל לרגל מחלת אשתו, נזקפה לחשבון החופשה השנתית שלו. יציאה לחופשה המתוכננת, תגרום ליתרת חופשה שלילית. המעביד איננו חייב לאפשר לעובד להגיע ליתרת חופשה שלילית, כשם שאיננו חיב להסכים שחופשה שתוכננה להיות על חשבון החופשה השנתית תהפך לחופשה ללא תשלום. אם טענה 1 נכונה יתכן וצריך להשוות בין הנזק הכלכלי שיגרם למעסיק מיציאת העובד לחופשה לבין הנזק הכלכלי שיגרם לעובד מביטול החופשה והצד שנזקו קטן יותר יצטרך לותר (ואולי לקבל פיצוי בשווי מחצית הנזק). אם טענה 2 נכונה, יתכן וזקיפת 6 ימים על חשבון צבירת המחלה של הבעל תפתור את הבעיה. רצוי גם לשים לב לכך, כי אם העובד יצפצף על הוראת המעסיק ויצא לחופשה למרות הוראת המעסיק, המעסיק יוכל לפטר את העובד ולעובד כנראה לא תהיה עילה לביטול הפיטורים. הסיכוי שהמעביד יתבע את העובד בגין הנזק שנגרם מנטילת החופשה הוא נמוך. כך שהעובד צריך להחליט עד כמה הוא מוכן להסתכן בפיטורים. מן הצד השני, אם העובד ישאר לעבוד בהתאם לדרישת המעביד, אני בספק גדול, האם בית הדין יכיר בתביעה שלו מן המעביד לשיפוי בגין הנזק הכלכלי שנגרם לו מביטול החופשה (לגבי נזק נפשי אם יתבע, הסיכוי נמוך עוד יותר). קיימת אפשרות נוספת, שהעובד יתבע בבית הדין לאכוף על המעסיק לקיים את ההסכמה ביניהם ליציאת העובד לחופשה. יש לי חשד , שעד שהנושא יגיע לדיון משפטי, יעבור המועד המתוכנן של החופש .
אני מסכימה עם שניכם
יכולה לראות טענות לכאן ולכאן ולכן, חושבת שאין תשובה חד משמעית. אם יש פסיקה בעניין, הרי שניתן להסתמך עליה. בהעדר פסיקה, צריך לקחת את הטיעונים של שני הצדדים בחשבון. ויש גם נסיבות ספציפיות של המקרה הזה ואם נעזוב רגע את החוק והפסיקה ונצא מנקודת הנחה ששופט הוא בסופו של דבר כאדם הסביר, הרי שהוא כמובן ישאל את השאלה הלא כ"כ נעימה - "למה בעל צריך להיות עם אישתו במשך שבועיים בבית?" אין לי שום ספק שאם יש לכך הצדקה אמיתית (לדוג' מחלה קשה/תאונת דרכים קשה הדורשת סיעוד 100% מהזמן), זה מאוד ישפיע על החלטתו של ביה"ד. אם ביה"ד לא ימצא לכך הצדקה, זה יטה את הכף לטובת המעסיק.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה