חוזה חוקי ?.

kmk1

New member
חוזה חוקי ?.

לפורום שלוב רב! האם חוקי לערוך חוזה בין קונה לספק כדקלמן : 1.הספק מתחייב לספק לקונה את המוצר תוך 30 ימים מרגע חתימת החוזה 2.בעת חתימת החוזה הקונה יעביר לספק צ'ק דחוי שמועד החיוב שלו הוא בעוד 32 יום - יומיים לאחר זמן קבלת הסחורה . 3. במקרה ותוך 30 יום לא תתקבל הסחורה , יוכל הקונה לבטל את הצ'ק (מועד החיוב של הציק עדיין לא הגיע). האם חוקי לערוך חוזה כזה שבאחד הסעיפים שלו יש אישור במקרה מסויים לבטל צק??? או שביטול צק תמיד גורם לסכנת תביעה?? תודה רבה
 

hapraklit

New member
תשובה

הייתי ממליץ להוסיף אף שבמקרה של ביטול השיק מתחייב הספק להחזיר את השיק לידיך. בכל מקרה כל עוד השיק מצוי אצל הספק הוא יוכל לפתוח תיק הוצאה לפועל נגדך, אולם תוכל להעלות טענות טובות נגדו (דוגמת היעדר תמורה, כשלון תמורה מלא וכיו"ב). חשוב!!! - השיק שיימסר לספק יהיה למוטב בלבד ותוגבל סחירותו
 
אם על ההמחאה יהיה כתוב

"למוטב בלבד" ותימחק המילה "לפקודת" כך שלא ניתן יהיה לסחר את ההמחאה, אז ניתן יהיה להורות על ביטול ההמחאה במקרה של כשלון תמורה מלא (אם הסחורה לא תסופק).
 
למעלה