חבר'ה... עזרה...

rRoller

New member
חבר'ה... עזרה...

אני מתנצל מראש כי זה לא מקושר ישירות לפורום, אבל אם יש ביניכם שיודעים לתכנת ב-scheme... אני נתקלתי בבעיה... ואיני יודע מה היא... ולכן איני מסוגל לפתור אותה. הקוד הבא אמור לתת לי את כל המס' הראשוניים (שמקיימים את משפט פרמה הקטן, וגם מסוננים מספריי קרמייקל)... אם מישו יוכל לעזור או להפנות אני אודה לו/לה מאוד... הקוד: (define (c) ;func to check if a number is "parik" (define (divider n x) (if (< x (sqrt n)) (if (= 0 (remainder n x)) (display n) (divider n (+ x 1))) )) (define (power n) ;checks the "hezka" in the next proc (if (= n 0) 1 (* 2 (power (- n 1))))) (define (fermat n) ;check if num passes fermat's test (if (> n 10000) (if (= 2 (remainder (power n) n)) (divider n 0) (fermat (+ n 1))))) (fermat 1) ; to begin the whole procedure ) את הקוד תיישרו לשמאל והכל יהיה בסדר...
 
למעלה