זרקור על מניה קטנה- אנג'ל משאבים

זרקור על מניה קטנה- אנג'ל משאבים

נתחיל באזהרה- מניה קטנה בעלת מחזורים נמוכים ומרכיב ספקולטיבי גם בעסקי החברה (בגלל הפעילות בחו'ל שלדברי רואי החשבון של החברה שטוענים שרוב הפעילות התנדפה ברווח גדול אם כי במציאות צריך לחכות ולראות שאין עוד תביעות משם)אנגל משאבים, דף חדש?

הרבה מהבלאגן בסרביה שגרם לה להפסדי עבר-מאחוריה, במחיקה של נכס מסוים שם היא מכירה ברווח הון גדול

כרגע המאזן ברור יותר עם נכסים של כ413 מ' שרובם נדלן מניב כ283 מ' (בהכנסות של כ29 מ' שח), פעילות יזום נדלן למגורים ומזומן ונכסים נזילים של כ60 מ' שח
בחוב יש בעיקר אגח של כ200 מ' בריבית 5% לא צמוד (שגויס לא מזמן במחמ גבוה ומעיד על האמון בחברה) והון עצמי של כ170 מ' לבעלי המניות

בנכסים ישנם גם מקבצי מגורים שנבנו לעמידר בתשואה של כ10% בערך ובשווי כרגע של מעל 100 מ' שח

מהמצגת:
בבעלות החברה שמונה נכסים מניבים, מתוכם שלושה מקבצי דיור
המושכרים למדינת ישראל )באמצעות עמידר(.
• הנכסים המניבים מייצרים NOI יציב של כ-25 מיליון ₪ לשנה.
• שיעור התפוסה המשוקלל בנכסים המניבים הינו כ-%92.
• רוב השטחים מושכרים לשוכרים חזקים )מדינת ישראל, משרד רו״ח
שטינמץ עמינח, טכנולוגיות חיתוך מתקדמות, פרוטליקס, מכללת אורט
בראודה, יפנאוטו, מנפאואר(.
• בכוונת הנהלת החברה להשביח את הנכסים המניבים הקיימים ולאתר
הזדמנויות נוספות בתחום.
• בחודשים הקרובים החברה תתחיל בביצוע פרויקט של פינוי בינוי בשכונת
הדר יוסף בתל אביב.


סך הכל מניה ספקולטיבית עם הפעילות מחו'ל אבל ככל שהעניינים מתבהרים ובמיוחד עם היציאה מאותה הפעילות החברה נראית יותר יציבה ובמחיר של כ50 מ' בלבד..

לא המלצה
מצגת (לא מעודכן)
http://maya.tase.co.il/reports/details/1040765
 
מניית 'קו מנחה' בעלת הבית


לחברה מרכיב נזיל של כ50 מ' שח ואין מולו חוב
החברה מרוויחה בקצב של 9 מ' שנתי בערך (פחת שנתי של כ4.5 מ' לא תזרימי ומתבטא בעיקר במחיקת נכס בלתי מוחשי לדעתי- אפשר אולי להוסיף חלק ממנו כרווח שוב לדעתי)
במחיר כרגע של כ106 מ' על הון עצמי של כ86 מ'
עם הנזילות החברה יכולה להמשיך ברכישות לחלק דיב' וכו', לאחרונה החברה רכשה את מלוא הזכויות בחברת 'מחשבות'

יכולה ליהיות מעניינת לטעמי, לא המלצה
 
למעלה