זקיפת תגמולים

קיבלתי את התלוש האחרון ומופיעה שם שורה של ז. תגמולים ע"ס 1551 ש"ח.
בנוסף, שילמו לי 450 ש"ח פחות על נסיעות (אחזקת רכב) (הייתי 5 ימים בבידוד, וסיימתי את החודש 3 ימים לפני שהסתיים.)

מה זה הסעיף של זק. תגמולים? מה המשמעות של זה מבחינתי? זה נכנס לי לתשלום חייב
בהנהלת חשבונות נאמר לי שישולם לי הפרש של 2.33% על המשכורת כתוצאה מטעות (חתמו על טופס הצטרפות לפי תשלום 8.33% בעוד שהפרישו לי לפי 6%).


האם ניכוי של 450 ש"ח חוקי או שאני זכאי לתשלום מלא בגין נסיעוצ/אחזקת רכב?
 

קלייטון.ש

Well-known member
זקיפת תגמולים היא בגין הפרשות של המעסיק לתגמולים מעבר לתקרה הקבועה בחוק.
כנראה העלאת שיעור ההפרשה לפיצויים העביר את סכום ההפרשה מעבר לתקרה ולכן נוצרה זקיפה. אם המשכורת גבוהה יחסית אז בגלל זה.
בקש מהמעסיק פירוט של אופן חישוב המיסים במשכורת ושם צריך להיות הסבר.

בעיקרון על כל תשלום שבא במקום שכר עבודה צריך להפריש לפנסיה. גם על תשלום בגין ימי בידוד.
פדיון חופשה מבוצע רק בסיום יחסי עובד מעסיק, ולא מהווה תחליף שכר עבודה. לכן על פדיון חופשה כזה לא חייבים להפריש לפנסיה. תשלום ימי חופשה בתוך תקופת ההעסקה כן חייב הפרשה.
 
למעלה