זקוקה לעזרה יש לי לרוסקופיה?

זקוקה לעזרה יש לי לרוסקופיה?

אני צריכה לעשות לרוסקופיה ביום שישי אחרי שעשיתי צילום רחם והחצוצרות שלי סתומות
 
למעלה