זכריה! מצאתי איפה אתה עובד

וואללה זביידי זוכר בעם שאול אחשלו ב

א יענו לבקר אותו במוסך שמה זבידי עבד בחח ורתח כי ערבי נולד ישר יודע ככה לעבוד מוסך יענו קומבלט בא שאול לקנות חלקים וואלה קיבל עיזה זריר כמו ביסה בקשיש על בחחות אבל זבייד כבר שוטר במשתרע בלסתין לא מוסך ולא בטיחעיזה כן בלילה נראה אולי יענו או עיזה או אמאבחימה יא שאול שמעת מישהו מבחימה מכתב נתת אולי זביידי מגעגע לבחימה קצת מגעיל עם האמא
 
למעלה