זכיות ילדים בנכס

מצב
הנושא נעול.

sharonr

New member
זכיות ילדים בנכס

זכיות ילדים בנכס
שלום, כיצד ניתן להבטיח זכויות ילדים בנכס ללא רשום הנכס על שמם. תודה שרון
 

sharonr

New member
פרטים נוספים

תשובה
אין מספיק פרטים. עקרונית, ניתן להבטיח זכויות באמצעות הסכם ואם מדובר במקרקעין אפשר גם לרשום הערת אזהרה.
פרטים נוספים
הסכמנו כי 80% מהנכס יהיו שייכים לילדים. כיצד אפשר להבטיח את זכותם זאת? האם כל הסכם ירושה שבו יכתב משהו אחר לא יבטל זכות זאת. ואיך אפשר לשמור על זכותם היחסית במקרה של מכירת הנכס וקניית נכס אחר. הסעיף שכרגע מנוסח הוא:האישה לא תעביר זכויות בדירה לבן זוג ו/או ילדים עתידיים.מוסכם בן הצדדים כי במקרה של מכירת הדירה תהא שייכת לילדים 80% מהתמורה שתתקבל במכירה. אבקש לדעת האם תוכל להעיר את עיני האם הדבר מספק או שצריך לנסח את הסעיפים בצורה שונה.
 
רצוי שהסכם כזה ינוסח על ידי עו"ד

פרטים נוספים
הסכמנו כי 80% מהנכס יהיו שייכים לילדים. כיצד אפשר להבטיח את זכותם זאת? האם כל הסכם ירושה שבו יכתב משהו אחר לא יבטל זכות זאת. ואיך אפשר לשמור על זכותם היחסית במקרה של מכירת הנכס וקניית נכס אחר. הסעיף שכרגע מנוסח הוא:האישה לא תעביר זכויות בדירה לבן זוג ו/או ילדים עתידיים.מוסכם בן הצדדים כי במקרה של מכירת הדירה תהא שייכת לילדים 80% מהתמורה שתתקבל במכירה. אבקש לדעת האם תוכל להעיר את עיני האם הדבר מספק או שצריך לנסח את הסעיפים בצורה שונה.
רצוי שהסכם כזה ינוסח על ידי עו"ד
 
תשובה

תגובה
זהו ההסכם שנוסח ע"י עו"ד שאלתי האם זה מספק.....אני מסופק ולכן שאלתי תודה שרון
תשובה
אם ההסכם הינו הסכם ממון אשר אושר וקיבל תוקף של פס"ד בבית המשפט, הרי שהסכם זה הינו בהחלט תקף. צוואה אינה יכולה לגבור עליו. יחד עם זאת, רצוי לעגן את זכותם של הילדים ע"י רישום הערת אזהרה לטובתם בטאבו. בדרך כלל נמנעים מלעשות זאת על מנת שלא לפגוע בזכותם של הילדים לקבל משכנתא לזכאי משרד השיכון בעתיד, אך כיום אין מדובר בהטבה גדולה במיוחד, וכדאי לשקול האם הגנה מלאה על זכותם של הילדים אינה גוברת על זכות עתידית למשכנתא.
 

yaronShv

New member
מוזר...

תשובה
אם ההסכם הינו הסכם ממון אשר אושר וקיבל תוקף של פס"ד בבית המשפט, הרי שהסכם זה הינו בהחלט תקף. צוואה אינה יכולה לגבור עליו. יחד עם זאת, רצוי לעגן את זכותם של הילדים ע"י רישום הערת אזהרה לטובתם בטאבו. בדרך כלל נמנעים מלעשות זאת על מנת שלא לפגוע בזכותם של הילדים לקבל משכנתא לזכאי משרד השיכון בעתיד, אך כיום אין מדובר בהטבה גדולה במיוחד, וכדאי לשקול האם הגנה מלאה על זכותם של הילדים אינה גוברת על זכות עתידית למשכנתא.
מוזר...
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה