ומוקדם בבוקר השיר היומי

ומוקדם בבוקר השיר היומי

Sweet Leaf של בלאק סאבת` ALRIGHT NOW!! Won`t you listen? When I first met you, didn`t realize I can`t forget you, for your suprize you introduced me, to my mind And left me wanting, you and your kind I love you, Oh you know it My life was empty forever on a down Until you took me, showed me around My life is free now, my life is clear I love you sweet leaf, though you can`t hear Come on now, try it out Straight people don`t know, what your about They put you down and shut you out you gave to me a new belief and soon the world will love you sweet leaf
 

tenen

New member
אני חושב להצטרף למסורת

רק שאני הולך לכתוב שיר או חמשיר בעצמי רוב הזמן :) עכשיו מוקדם בבוקר ואני בדיוק מתעורר בלי שעור מעורר ישר הולך למקרר ואחר כך להתחבר יש לי מסורת להתחיל וחוץ מזה הכל כרגיל אולי אין לי הרבה כישרון אבל יש הרבה כח רצון ובכלל זה יותר טוב מלישון עוד מעט מסתיימות הבגרויות כמה רע עוד יכול להיות? לפחות זאת השנה האחרונה ובשנה הבאה נידפקים בצבא :) שלכם טל
 

MERD!

New member
CATS IN THE CRADLE

written by H.Chapin and S.Chapin My child arrived just the other day Came to the world in the usually way But there were planes to catch and bills to pay He learned to walk while I was away He was talkin` `fore I knew it And as he grew he said ``I`m gonna be like you, Dad You know I`m gonna be like you`` And the cat`s in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man `n the moon ``When you comin` home`` ``Son, I don`t know when We`ll get together then You know we`ll have a good time then`` Well, my son turned ten just the other day He said , ``Thanks for the ball, Dad. Come on, let`s play Could you teach me to throw ?`` I said, ``Not today I got a lot to do.`` He said, ``That`s okay`` And he walked away and he smiled and he said ``You know I`m gonna be like him, yeah You know I`m gonna be like you`` And the cat`s in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man `n the moon ``When you comin` home`` ``Son, I don`t know when We`ll get together then You know we`ll have a good time then`` Well, he came from college just the other day So much like a man I just had to say ``I`m proud of you. Could you sit for a while`` He shook his head and he said with a smile ``What I`d really like, Dad, is to borrow the car keys See you later. Can I have them please`` And the cat`s in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man `n the moon ``When you comin` home, Son`` ``I don`t know when We`ll get together then You know we`ll have a good time then`` I`ve long since retired, my son`s moved away I called him up just the other day ``I`d like to see you, if you don`t mind`` He said, ``I`d love to, Dad, if I could find the time You see my new job`s a hassle and the kids have the flu But it`s sure nice talkin` to you, Dad It`s been sure nice talkin` to you`` And as I hung up the phone it occurred to me He`d grown up just like me My boy was just like me (Yeah, yeah, yeah) And the cat`s in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man `n the moon ``When you comin` home`` ``Son, I don`t know when We`ll get together then You know we`ll have a good time then`` And the cat`s in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man `n the moon ``When you comin` home`` ``Son, I don`t know when We`ll get together then You know we`ll have a good time then``
 

kirk hammet

New member
טוב גם אני

שיר חביב דווקא אני ישים.. רק שהוא לא מלפני עשרים חמש -שלושים שנה , מלפני חמש שנים בערך lighthouse familly High When you`re close to tears remember Someday it`ll all be over One day we`re gonna get so high Though it`s darker than December What`s ahead is a different colour One day we`re gonna get so high And at the end of the day remember the days When we were close to the end And wonder how we made it through the night At the end of the day Remember the way We stayed so close to the end We`ll remember it was me and you Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love Don`t you think it`s time you started Doing what we always wanted One day we`re gonna get so high Cause even the impossible Is easy when we got each other One day we`re gonna get so high And at the end of the day remember the days When we were close to the end And wonder how we made it through the night At the end of the day Remember the way We stayed so close to the end We`ll remember it was me and you Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love And at the end of the day remember the days When we were close to the end And wonder how we made it through the night At the end of the day Remember the way We stayed so close to the end We`ll remember it was me and you Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love Cause we are gonna be Forever, you and me You will Always keep it flying high in the sky Of love...
 
למעלה