וורט בדיחה

asaf2000

New member
וורט בדיחה

"וידבר אלהים את כל-הדברים האלה לאמר" אומר רש"י שנאמרו בדיבור אחד, ושואלים מה הסיבה לכך אז שמעתי שהרי במתן תורה כתוב שהקב"ה כמו חתן וישראל כמו כלב וידוע כשחתן מתחיל לדבר אז מפסיקים אותו ומתחילים לשיר אז הקב"ה לא רצה שיפסיקו אותו באמצע אז אמר הכל בדיבור אחד.
 
למעלה