ווארט קטן

ווארט קטן

הגמ` בגיטין נו. מספרת את סיפור החורבן ואומרת שבגלל קמצא ובר קמצא נחרב הבית ולכאורה מה אשם קמצא? בחורבן הבית? (ובשביל מי שלא מכיר את הסיפור אני אספר אותו בקצרה לאדם 1 היה חבר טוב (אוהב) בשם קמצא (רש``י במקום שקמצא היה האוהב) ושונא ושמו בר קמצא והוא עשה סעודה גדולה ואמר למשרת שיזמין את קמצא וכשהגיע קמצא הוציאו בבושת פנים (יעוין שם באריכות..) ומה היה החלק הפעיל של קמצא שעליו הגמרא אומרת ``בגלל קמצא ובר קמצא נחרב הבית`` מבארים בעלי המוסר שבשל גאוותו של קמצא שלא רצה לילך אע``פ שלא הזמינו שוודאי לו שרצה להזמינו והוא נשאר בשלו לא הזימונו אותי אז אני לא אלך! ובכול חבר איך היה אסון זה נמנע ממשיכים בעלי המוסר ואומרים שבר קמצא היה בנו של קמצא (פשוטן של מילים!! בר = בן) וממילא לא היה מעז בעל הסעודה להוציא את בנו של אוהבו בפניו וזה היה חטאו של בר קמצא (שמעתי היום מפי 1 הבוגרים של הישיבה)..
 
למעלה