התפטרות ופדיון ימי חופש

התפטרות ופדיון ימי חופש

שלום, התפטרתי ממקום עבודה מסוים והודעתי חודש מראש (עפ"י החוק). יש לי כ - 10 ימי חופש שנצברו במהלך העבודה. האם המעסיק רשאי להכריח אותי לנצל את ימי החופש במהלך תקופת ההודעה המוקדמת כיוון שאינו רוצה לפדות את הימים בכסף? ממה שאני הבנתי לגבי הודעה מוקדמת - המעסיק חייב לשלם על תקופה זו שכר גם אם הוא כלל לא רוצה אותי בתפקיד. תודה לעונים.
 

nogaash

New member
סעיף 5(א)(7) לחוק חופשה שנתית

הימים שלא יובאו במניין ימי החופשה, ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, אלא אם עלו על 14 יום, ובמידה שעלו. כלומר, מותרת חפיפה בין תקופת חופשה שנתית לתקופת הודעה מוקדמת בתנאי כי לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת יוותרו ללא חפיפה של תקופת חופשה שנתית. לעומת זאת הפסיקה אומרת שמעביד שמוציא עובד לחופשה בתקופת ימי ההודעה המוקדמת כדי להימנע מפדיון ימי חופשה, לא עומד במבחן התום הלב ולכן כשמעביד מוציא עובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת, חלה עליו החובה להוכיח כי שיקולי העסק לנגד עיניו וכמובן, תוך תיאום עם העובד והתחשבות ברצונו. http://www.ovdim.org.il/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA/
 

nogaash

New member
אתה צודק

גם במקרה של התפטרות המעסיק רשאי לוותר על עבודתך בתקופת ההודעה המוקדמת שנתת לו ע"פ חוק ובלבד שישלם לך בגין תקופה זו שווי שכר בסיס. בנוסף גם חל איסור להוציא אותך לחופש בתקופת ההודעה המוקדמת על חשבון ימי החופשה שלך כדי להתחמק מפדיון ימי חופשה.
 
מצאתי אתר שבו כתוב כך:

האם אפשר לחפוף את ההודעה המוקדמת עם החופשה השנתית? על פי חוק חופשה שנתית, ניתן לחפוף תקופה של 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת עם ימי החופשה השנתית. הפסיקה פירשה הוראה זו וקבעה כי כאשר מדובר ב"פדיון חופשה שנתית" המתגבש עם סיום יחסי העבודה, לא ניתן לבצע חפיפה עם ההודעה המוקדמת (כלומר, לא ניתן לקזז את ההודעה המוקדמת עם ימי החופש שנצטברו לזכות העובד עם סיום עבודתו). לעומת זאת, עובד אשר יצא לחופש במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ניתן לחפוף 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת עם החופשה השנתית, כיוון שמדובר בימי חופשה ולא ב"פדיון ימי חופשה" - זכות המתגבשת רק עם סיום יחסי העבודה. לפי זה - כתוב שניתן לחפוף עד 14 ימי חופש עם תקופת ההודעה המוקדמת... ובכלל כל הפסקה הזאת קצת מבלבלת. אני אבהיר: בהתחלה דובר על כך שאני אקח חלק מימי החופש ואת השאר הוא יפדה בכסף. היום הודיע לי שהוא החליט שאני אקח את כל ימי החופש על מנת שלא יצטרך לפדות אותם בכסף. במידה וזה לא חוקי - האם אפשר הפניה לחוק הרלוונטי? תודה
 

nogaash

New member
לא מדויק

ניתן לחפוף ימי חופשה עם ימי הודעה מוקדמת בתנאי שלפחות 14 ימי הודעה מוקדמת לא יחפפו עם ימי החופשה. ברוב המקרים, זה לא עומד במבחן הפסיקה, הכל תלוי בסיבה האמיתית שהמעביד החליט להוציא את העובד לחופשה.
 
הסיבה האמיתית היא...

כמו שכתבתי - הוא אמר שהמצב הכלכלי קשה ושהוא מנסה לחסוך בהוצאות ולכן לא מעוניין לפדות לי את ימי החופשה בכסף! (אני יודעת שהמצב הכלכלי קשה - הוא מלין את השכר באופן קבוע לעובדים... לכן גם החלטתי לעזוב) אז לסיכום: במידה ויש 14 ימים שלא חופפים עם ימי החופשה - מותר לו לעשות את זה?
 
למעלה