התנפלות על המנוים!

לפי המצב!

יש עוד הרבה זמן!. אם היה לנו אולם כמו מכבי כמה הינו יכולים להכיל?
 
למעלה