התחייבות סלולרית

barakברק1

New member
התחייבות סלולרית

1.האם קיים חוק לגבי משך התחייבות לחברות סלולריות? האם הקנס אם אני שובר את ההתחייבות הוא 1000 ₪? 2. בהמשך לשאלה , האם אני כאזרח יכול להצטרף לכל חברה סלולרית ללא התחייבות לתקופה מסוימת?
 

צוות Gov

New member
התחייבות סלולרית

שלום, על פי המידע המופיע בהודעה לתקשורת שפירסם משרד התקשורת, משרד התקשורת מסיר חסם מעבר מרכזי נוסף ומקצר את משך תקופת ההתחייבות של לקוחות פרטיים לחברות הסלולריות, לתקופה מרבית של 18 חודשים. בנוסף יחייב המשרד את החברות להציע ללקוחותיהן הפרטיים בכל עת תוכניות אפקטיביות ואטרקטיביות, ללא תקופת התחייבות. מועד כניסת התקנה לתוקף : 22.4.08. בנוסף, באתר המועצה לצרכנות מצויין כי ביום 12.10.08 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא התנתקות משירותים מתמשכים. התיקון לחוק אוסר על ע עוסק להמשיך ולחייב צרכן אשר הודיע על רצונו להתנתק מהשירות. החוק לא "מתערב" בנושא דמי ביטול וקנסות יציאה. עם זאת, דמי ביטול או קנס יציאה מהווים מעין "פיצוי מוסכם" בין הצדדים לחוזה, ובית המשפט רשאי להקטין את הפיצוי אם לדעתו אין יחס סביר בין גובה הפיצוי לנזק שנגרם לספק כתוצאה מסיום העסקה לפני תום תקופת ההתחייבות. בברכה, דנה, צוות gov
 
למעלה