התחייבות לקורס מקצועי

  • פותח הנושא hrz2
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

hrz2

New member
התחייבות לקורס מקצועי

התחייבות לקורס מקצועי
שלום רב. חתמתי בחוזה - (הסכם יציאה לקורס) על התחייבות ל- 18 חודש לאחר סיום קורס מקצועי כלשהו. בחוזה כתוב: "אם יתפטר העובד מעבודתו בחברה, בטרם חלפו 18 חודשים מיום תום הקורס, יחזיר העובד לחברה את מחיר הקורס." עברו 10 חודשים מתופ הקורס ואני מעונין להתפטר, האם הסעיף הנ"ל חוקי ? האם זה חוקי שאשלם את כול סכום הקורס ולא את החלק היחסי אודה על תשובה מהירה אייל
 

שיר ורד

New member
תשובה

התחייבות לקורס מקצועי
שלום רב. חתמתי בחוזה - (הסכם יציאה לקורס) על התחייבות ל- 18 חודש לאחר סיום קורס מקצועי כלשהו. בחוזה כתוב: "אם יתפטר העובד מעבודתו בחברה, בטרם חלפו 18 חודשים מיום תום הקורס, יחזיר העובד לחברה את מחיר הקורס." עברו 10 חודשים מתופ הקורס ואני מעונין להתפטר, האם הסעיף הנ"ל חוקי ? האם זה חוקי שאשלם את כול סכום הקורס ולא את החלק היחסי אודה על תשובה מהירה אייל
תשובה
אם הקורס נועד להעשיר את הידע האישי שלך ואין לו תרומה ממשית לעבודתך, אזי ההתחיבות תקפה במלואה. אם הקורס תרם לידע המקצועי שלך ושיפר את תפוקתך כעובד, יש מקום לתשלום חלקי בגין יתרת הזמן שנותרה. החלק שיש לשלם לא בהכרח יהיה ליניארי ביחס ליתרת התקופה , ואם לא תגיע לפשר מתאימה עם המעסיק, יכריע בכך בית הדין.
 
תשובה

התחייבות לקורס מקצועי
שלום רב. חתמתי בחוזה - (הסכם יציאה לקורס) על התחייבות ל- 18 חודש לאחר סיום קורס מקצועי כלשהו. בחוזה כתוב: "אם יתפטר העובד מעבודתו בחברה, בטרם חלפו 18 חודשים מיום תום הקורס, יחזיר העובד לחברה את מחיר הקורס." עברו 10 חודשים מתופ הקורס ואני מעונין להתפטר, האם הסעיף הנ"ל חוקי ? האם זה חוקי שאשלם את כול סכום הקורס ולא את החלק היחסי אודה על תשובה מהירה אייל
תשובה
אם אינך פסול דין או אם החתימה על החוזה לא הוצאה ממך בכפיה, הרי שהחוזה חוקי. אם נפרש את הסעיף בחוזה בפרוש מילולי, אזי אין ספק שתדרש לשלם על פי הכתוב. דעתי היא כי טרם ההתפטרות, טוב תעשה אם תגיע להבנה כלשהי עם המעביד.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה