התוכנית הכלכלית עברה, הבורסה זינקה

ואיזה פירוש היא קבעה לשני המושגים?

 
למעלה