התבודדות

shirel27

New member
התבודדות

"ב באלול תקס"ב (ספטמבר 1802) אחרי שנים רבות של חיפוש, נקש רבי נתן מנמירוב בדלתו של מורו לעתיד. רבי נחמן ראה מיד שלאורח החדש יש תכונות של תלמיד יוצא דופן. ואכן, התלמיד החדש היה האיש שבזכותו תשרוד ותתפשט יציאתו של רבו בכל העולם. רבי נחמן הניח את ידו על כתפו של תלמידו, לקח אותו ליער וגילה לו את סוד ההתבודדות: "ה' הוא "מחויב-המציאות" (המוחלט), העולם הוא "אפשרי המציאות" (יחסי). כדי להיכלל בתוך המוחלט יש לבטל את היש, האגו, וזאת לא ניתן לעשות כי אם כשמתבודדים ומדברים עם ה'. הזמן האידיאלי: הלילה. המקום: בדרך יחידי, בו לא דורכים עוברים ושבים אפילו במשך היום, כגון ביער או בשדה מבודד. כשאנו מתבודדים בטבע ומדברים אל ה', אנו מנקים את ליבנו, מבטלים לגמרי את האגו ומתייחדים עם האינסוף" (ראה נא בליקוטי מוהר"ן א', נ"ב - והובא הלאה כלשונו, בפרק שני). מששמע את המלים האלה החל רבי נתן לנתר ולרוץ ביער: "אלך לבשר זאת לעולם! אגיע לכל מקום ואגיד: אהה! מה אתם חושבים?!" רבי נחמן השיג אותו ואמר: "לא תצליח בצורה זו" והורה לו תוכנית לימודים מפורטת, המשלבת עיון בהלכה ובשורשיה העמוקים בחוכמת הקבלה. לאחר מכן העביר לו את המסר שלו, וכיצד הוא מעוניין שיעבור הלאה. על אף שרבי נתן לא נחשב רשמית לממלא מקומו של רבי נחמן, הוא זה שבפעל, לאחר הסתלקותו של רבנו, המשיך את דרכו, הפיץ בעולם את חסידות ברסלב, כשהוא כותב, מלמד, משוחח, נוסע ואף מדפיס את דברי רבו במו ידיו, בביתו. למסירות של רבי נתן אנו חבים את קיומו, עד עצם היום הזה, של האוצר החי של פתרונות נחוצים לאז ולהבא.
 
למעלה